Cyfres o dri gweithdy gydag awdur profiadol sy’n cynnig cyfle i gael blas ar ffurfiau gwahanol o ysgrifennu.

Mae un ffi o £15 sydd i’w dalu o flaen llaw. Cysylltwch â’r llyfrgelloedd priodol drwy’r manylion isod i gofrestu eich diddordeb.

 

Llyfrgell Caergybi gyda Mared Lewis

Ionawr 14, 21 + 28

(01248) 712706

dbxlh@ynysmon.gov.uk

 

Llyfrgell Amlwch gyda Elan Grug Muse

Chwefror 6, 13 + 20

(01248) 752095

kbxlh@ynysmon.gov.uk

 

Llyfrgell Llangefni gyda Meinir Pierce Jones

Ionawr 15, 22 + 29

(01248) 752095

libcounter@ynysmon.gov.uk

 

Llyfrgell Porthaethwy gyda Sion Aled

Ionawr 14, 21 + 28

(01248) 712706

dbxlh@ynysmon.gov.uk