Mae Steve Martin yn arbenigo ym meysydd hanes a llenyddiaeth Ddu Prydeinig ac yn gweithio gydag amgueddfeydd, archifau a’r sector addysg i ddod â hanesion amrywiol i gynulleidfaoedd ehangach.