Dewislen
English
Cysylltu

Llenyddiaeth Cymru yn yr Eisteddfod

Cyhoeddwyd Llu 22 Gor 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru yn edrych ymlaen at Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yn Llanrwst. Byddwn wedi ein lleoli ar stondin 405-406 lle gallwch ddod i ddarganfod rhagor am ein gwaith a sut yr ydym yn mynd ati i ysbrydoli cymunedau, datblygu awduron a dathlu diwylliant llenyddol Cymru.

Rydym wedi llunio rhaglen o weithgareddau amrywiol o ddigwyddiadau o amgylch y Maes, gan gynnwys cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol neu farddoni dyddiol Tŷ Newydd ar daith; derbyniad gwin i lansio Cynllun Strategol Llenyddiaeth Cymru 2019-22; a sgyrsiau a pherfformiadau yn y Babell Lên a’r Llannerch.

Ceir rhestr lawn o’n digwyddiadau isod.

 

Dydd Sadwrn 3 Awst

11.00 – 11.45 am, y Babell Lên – Agoriad Swyddogol

Cyflwyniad gan rai o bobl ifanc ardal Conwy a gymerodd ran mewn prosiect yn ddiweddar dan arweiniad Bardd Plant Cymru, Casia Wiliam, a’r artist lleol, Eleri Jones.

Nod y prosiect oedd annog creadigrwydd a hunan-fynegiant ymysg pobl ifanc a’u hysgogi i deimlo balchder yn eu llwyddiannau, eu hunain a’u cymunedau.

Trefnwyd ar y cyd gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Grŵp Cynefin gyda nawdd Celfyddydau a Busnes Cymru a chymorth Llenyddiaeth Cymru.  

 

12.00 – 12.30 pm, Llwyfan y Llannerch – Sesiwn Bardd Plant Cymru

Bardd Plant Cymru, Casia Wiliam a disgyblion ysgolion cynradd Betws y Coed, Capel Garmon a Dolwyddelan yn cyflwyno cerddi ar thema’r haf.

Sesiwn gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru

 

12.45 – 13.15 pm, y Babell Lên –Tŷ Newydd ar Daith – Dewch i glywed mwy

Tŷ Newydd yw canolfan datblygu awduron Llenyddiaeth Cymru, ac mae yno gyfleodd i awduron o bob cefndir a gallu i ddatblygu eu sgiliau llenyddol a phroffesiynol. Mae Tŷ Newydd wedi dod i’r Eisteddfod eleni i gynnig wythnos o weithdai blasu ar Lwyfan y Llannerch. Yn y sesiwn hwn cewch gyflwyniad i’r sesiynau amrywiol yng nghwmni’r tiwtoriaid Eurig Salisbury a Bethan Gwanas.

 

Dydd Sul 4 Awst

11.00 – 11.45 am, y Babell Lên – Hen Wlad Fy Nhadau?

Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, a Bardd Plant Cymru, Casia Wiliam, yn rhannu profiadau drwy farddoniaeth gyda ffoaduriaid sydd bellach yn byw yng ngogledd Cymru. Dyma benllanw prosiect a drefnwyd gan Llenyddiaeth Cymru mewn partneriaeth â Pobl i Bobl.

 

11.00 – 11.45 am, Llwyfan y Llannerch – Gweithdy Tŷ Newydd ar Daith: Creu Cymeriadau, gyda Bethan Gwanas

Mae Tŷ Newydd wedi dod i’r Eisteddfod eleni i gynnig gweithdai ysgrifennu creadigol neu farddoni dyddiol dan arweiniad Eurig Salisbury a Bethan Gwanas, a fydd yn edrych ar elfennau neu ffurfiau gwahanol bob dydd.

 

4.30 pm, Llwyfan y Llannerch – Teithio’r byd, ei led a’i hyd’ gyda Bardd Cenedlaethol Cymru

Fe fu Ifor ap Glyn yn Sweden, Gwlad Pwyl, Lithwania, Tsieina a Chamerŵn dros y flwyddyn ddiwethaf yn rhinwedd ei swydd fel Bardd Cenedlaethol Cymru. Bu’n cyflwyno cerddi yn Gymraeg, a sôn am Gymru ledled y byd fel llysgennad diwylliannol, ond hefyd yn dysgu am rôl llenyddiaeth yn y gwledydd hynny. Dewch i glywed ei hanesion wrth iddo rannu rhai o’i brofiadau yn y Llannerch. Rheolir menter Bardd Cenedlaethol Cymru gan Llenyddiaeth Cymru. Sesiwn gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru

 

Dydd Llun 5 Awst

11.00 – 11.45 am, Llwyfan y Llannerch – Gweithdy Tŷ Newydd ar Daith: Meistroli mesur: Limrig, gydag Eurig Salisbury

Mae Tŷ Newydd wedi dod i’r Eisteddfod eleni i gynnig gweithdai ysgrifennu creadigol neu farddoni dyddiol dan arweiniad Eurig Salisbury a Bethan Gwanas, a fydd yn edrych ar elfennau neu ffurfiau gwahanol bob dydd.

 

12.00 – 12.45 pm, Llwyfan y Llannerch – Sesiwn Ffrindiau Darllen

Yn y sesiwn hwn bydd Llenyddiaeth Cymru yn cyflwyno cynulleidfa’r Llannerch i Ffrindiau Darllen – rhaglen gyfeillio sy’n mynd i’r afael ag unigrwydd ymysg pobl hŷn a phobl sydd â dementia trwy weithgareddau darllen cymdeithasol. Cyflwynir y prosiect yng Nghonwy gan Wasanaeth Llyfrgelloedd Conwy ac Age Connects, a caiff ei gyflwyno gan wirfoddolwyr. Dyfeisiwyd Ffrindiau Darllen gan The Reading Agency ac fe’i ariannir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Cydlynir y cynllun yng Nghymru gan Llenyddiaeth Cymru.

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru

 

12.45 pm, Stondin Llenyddiaeth Cymru – Sesiwn Ffrindiau Darllen

Cyfle i ddathlu cyfraniad pwysig gwirfoddolwyr i brosiect Ffrindiau Darllen mewn sesiwn anffurfiol ar stondin Llenyddiaeth Cymru.

 

Dydd Mawrth 6 Awst

11.00 – 11.45 am, Llwyfan y Llannerch – Gweithdy Tŷ Newydd ar Daith: Chwilio am ysbrydoliaeth (e.e. lluniau), gyda Bethan Gwanas

Mae Tŷ Newydd wedi dod i’r Eisteddfod eleni i gynnig gweithdai ysgrifennu creadigol neu farddoni dyddiol dan arweiniad Eurig Salisbury a Bethan Gwanas, a fydd yn edrych ar elfennau neu ffurfiau gwahanol bob dydd.

 

3.00 pm, Stondin Llenyddiaeth Cymru – Derbyniad i Gyfeillion Llenyddiaeth Cymru

Derbyniad Llenyddiaeth Cymru i lansio Cynllun Strategol newydd y sefydliad ar gyfer 2019-22. Ymunwch â ni am wydraid o win ac i ddarganfod sut y byddwn yn mynd ati i ysbrydoli cymunedau, datblygu awduron a dathlu diwylliant llenyddol Cymru.

 

Dydd Mercher 7 Awst

11.00 – 11.45 am, Llwyfan y Llannerch – Gweithdy Tŷ Newydd ar Daith: Meistroli mesur: Englyn, gydag Eurig Salisbury

Mae Tŷ Newydd wedi dod i’r Eisteddfod eleni i gynnig gweithdai ysgrifennu creadigol neu farddoni dyddiol dan arweiniad Eurig Salisbury a Bethan Gwanas, a fydd yn edrych ar elfennau neu ffurfiau gwahanol bob dydd.

 

Dydd Iau 8 Awst

10.00 am – 1.00 pm, Stondin Llenyddiaeth Cymru – Diwrnod Datblygu Awduron: Sesiwn Drws Agored

Cyfle i awduron ddod i stondin Llenyddiaeth Cymru i gwrdd â staff a chanfod mwy am ein cyfleoedd i awduron. Gellir cynnig cymorth ymarferol ar sut i ymgeisio am Ysgoloriaethau a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru, a gwybodaeth am gyfleoedd eraill megis hyfforddiant a chysgodi, gweithdai, a chyrsiau Tŷ Newydd. Cyfle i holi cwestiynau mewn awyrgylch anffurfiol.

 

11.00 – 11.45 am, Llwyfan y Llannerch – Gweithdy Tŷ Newydd ar Daith: Dangos, paid â deud, gyda Bethan Gwanas

Mae Tŷ Newydd wedi dod i’r Eisteddfod eleni i gynnig gweithdai ysgrifennu creadigol neu farddoni dyddiol dan arweiniad Eurig Salisbury a Bethan Gwanas, a fydd yn edrych ar elfennau neu ffurfiau gwahanol bob dydd.

 

2.00 – 5.00 pm, Stondin Llenyddiaeth Cymru – Diwrnod Datblygu Awduron: Sesiwn Drws Agored

Cyfle i awduron ddod i stondin Llenyddiaeth Cymru i gwrdd â staff a chanfod mwy am ein cyfleoedd i awduron. Gellir cynnig cymorth ymarferol ar sut i ymgeisio am Ysgoloriaethau a Chynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru, a gwybodaeth am gyfleoedd eraill megis hyfforddiant a chysgodi, gweithdai, a chyrsiau Tŷ Newydd. Cyfle i holi cwestiynau mewn awyrgylch anffurfiol.

 

Dydd Gwener 9 Awst

11.00 – 11.45 am, Llwyfan y Llannerch –Gweithdy Tŷ Newydd ar Daith: O’r brifwyl at dy waith: tips gan feirniad llên i gystadleuwyr eisteddfodol, gydag Eurig Salisbury

Mae Tŷ Newydd wedi dod i’r Eisteddfod eleni i gynnig gweithdai ysgrifennu creadigol neu farddoni dyddiol dan arweiniad Eurig Salisbury a Bethan Gwanas, a fydd yn edrych ar elfennau neu ffurfiau gwahanol bob dydd.

 

Dydd Sadwrn 10 Awst

12.45 – 13.15 pm, y Babell Lên – Tŷ Newydd ar Daith – Dathliad

Tŷ Newydd yw canolfan datblygu awduron Llenyddiaeth Cymru, ac mae yno gyfleodd i awduron o bob cefndir a gallu i ddatblygu eu sgiliau llenyddol a phroffesiynol. Yn dilyn wythnos o weithdai ysgrifennu creadigol ar Lwyfan y Llannerch, mae taith Tŷ Newydd i’r Eisteddfod yn dod i ben yn y Babell Lên gyda dathliad o ddarlleniadau. Dewch i glywed cynnyrch wythnos o weithdai creadigol dan arweiniad Bethan Gwanas ac Eurig Salisbury.

Eisteddfod