Dewislen
English
Cysylltu

Ifor ap Glyn

Lleoliad

Gogledd-orllewin

Iaith

CymraegEnglish 

Ffurf

BarddoniaethFfuglenFfeithiolPerfformio Barddoniaeth 

Tagiau

Bardd Cenedlaethol Cymru 

Cysylltu â'r ysgrifennwr

Bywgraffiad Cymraeg

Ifor ap Glyn yw Bardd Cenedlaethol Cymru. Cafodd ei eni a’i fagu mewn teulu Cymraeg yn Llundain. Mae’n gyflwynydd a chynhyrchydd ar deledu a radio ac wedi ennill nifer o wobrau am ei waith yn y meysydd hyn. Fel bardd, mae wedi ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith, ac mae’n cyflwyno ei waith yn gyson yng Nghymru ac mewn gwyliau o gwmpas y byd. Mae wedi cyhoeddi chwe chasgliad o gerddi a’r diweddaraf yw Rhwng Dau Olau (2021) Mae hefyd wedi cyhoeddi nofel am ei fagwraeth yn Llundain (Tra Bo Dau) a nifer o lyfrau ffeithiol, gan gynnwys Lleisiau’r Rhyfel Mawr a Hanes yr Iaith mewn Hanner Can Gair. Mae Ifor yn byw yng Nghaernarfon.