Dewislen
English
Cysylltu

Cyfeillion Llên

Llanbadarn Fawr

Venue
Llety Gwyn Llanbadarn Fawr
Frequency of Meetings
Blynyddol fel arfer
Membership Criteria
Yn agored i unrhyw un sy’n ymddiddori yn y Pethe
First Contact
Dennis Roberts Gerallt, 16 Brynffynnon, Y Felinheli, LL53 6EB Ffôn: 01248 670858