Dewislen
English
Cysylltu

Cylch Cadwgan

Pentyrch

Venue
Pentrefi Creigiau Efail Isaf, Llantrisant, Pentyrch
Frequency of Meetings
4 – 5 gwaith y flwyddyn
Day/Time of Meetings
Fin nos (nos Wener yn bennaf)
Group Aims
Trefnu sgyrsiau a chyflwyniadau llenyddol yn ardal y Garth.
Membership Criteria
Agored i Westeion: Ydy
Genres
Partneriaeth rhwng Bethlehem, Gwaelod y Garth; Taberbacl, Efail Isaf; Cangen y Garth, Merched y Wawr; Clwb y Dwrlyn; Cymdeithas Gymraeg Llantrisant.
First Contact
Rowland Wynne - Cydgysylltwr 2 Cefn Llan, Pentyrch, Caerdydd CF15 9QX Ffôn: 029 2089 1426 Ebost: marian.rowland@btinternet.com