Dewislen
English
Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol sy’n dathlu llenorion talentog Cymreig sy’n rhagori mewn ffurfiau llenyddol amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae tri chategori yn y ddwy iaith – Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol, gydag un o’r enillwyr categori hyn yn mynd ymlaen i ennill y Brif Wobr mewn seremoni wobrwyo fawreddog yn ystod yr haf.

Mae Llyfr y Flwyddyn wedi cael ei drefnu gan Llenyddiaeth Cymru ers 2004, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae rhai o awduron enwocaf Cymru wedi derbyn gwobrau ochr yn ochr â thalentau newydd, disglair. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am enillwyr y gorffennol.

Mae dau ddyddiad allweddol ynghlwm â Gwobr Llyfr y Flwyddyn – cyhoeddiad y Rhestr Fer ddechrau mai, a’r Seremoni Wobrwyo. Yn 2019 fe gynhelir y Seremoni yn Theatr y Werin, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth ar ei newydd wedd ar nos Iau 20 Mehefin 2019.

 

Caiff llyfrau eu cyflwyno gan y cyhoeddwyr (gan gynnwys awduron sy’n hunan-gyhoeddi). Gellir dod o hyd i’r meini prawf a’r dyddiad cau perthnasol yma.

 

Newyddion:

Cynnal Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2019 yn Aberystwyth

Wedi blynyddoedd llwyddiannus yn Galeri Caernarfon, y Redhouse ym Merthyr a’r Tramshed yng Nghaerdydd, bydd Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn yn ymweld â chartref newydd yn 2019, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o gyhoeddi mai’r cartref hwnnw yw Canolfan Celfyddydau Aberystwyth.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy. 

 

Blodau Cymru yn ennill Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018

Mewn seremoni fawreddog yng Nghaerdydd ar nos Fawrth 26 Mehefin, cyhoeddwyd mai Blodau Cymru: Byd y Planhigion gan Goronwy Wynne sy’n cipio’r teitl Llyfr y Flwyddyn 2018. Trefnir y Wobr gan Llenyddiaeth Cymru, y Cwmni Cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy.

Nôl i Ein Prosiectau