Dewislen
English
.
Dyfernir Gwobr Llyfr y Flwyddyn, a weinyddir gan Llenyddiaeth Cymru, i’r gweithiau gorau yn y Gymraeg a’r Saesneg ym maesydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol. Dyfernir y gwobrwyon i’r llyfrau gorau a gyhoeddwyd mewn blwyddyn galendr o fewn tri categori: Barddoniaeth, Ffuglen a Ffeithiol Greadigol.

Adolygiad Llyfr y Flwyddyn 2017

Dyddiadau i’ch dyddiaduron

Caiff Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn ei chyhoeddi ar ddydd Mawrth 10 Hydref 2017.

Mae’r Rhestr Fer yn cynnwys tri llyfr ym mhob un o’r categorïau canlynol yn y Gymraeg a’r Saesneg: Barddoniaeth, Ffuglen, a Ffeithiol Greadigol.

 

Caiff enillwyr Gwobr Llyfr y Flwyddyn eu cyhoeddi mewn Seremoni Wobrwyo ar ddydd Llun 13 Tachwedd 2017 yn Tramshed, Caerdydd.

Mae cyfanswm o ddeg gwobr, gyda chyfanswm o £12,000 ar gael i’r awduron llwyddiannus. Yn Gymraeg ac yn Saesneg mae tri enillydd categori, un enillydd Barn y Bobl ac un prif enillydd. bydd enillwyr y tri chategori yn derbyn gwobr o £1,000, a bydd prif enillydd pob iaith yn derbyn gwobr ychwanegol o £3,000.

 

 

Beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2017 

Y beirniaid ar gyfer y llyfrau Cymraeg yw: Catrin Beard, beirniad ac adolygydd llyfrau; Mari George, bardd ac awdur rhyddiaith; ac Eirian James, perchennog siop lyfrau Palas Print, Caernarfon. Yn beirniadu’r cyfrolau Saesneg mae’r awdur Tyler Keevil, yr ysgolhaig Dimitra Fimi a’r bardd arobryn, Jonathan Edwards.

Nôl i Ein Prosiectau