Dewislen
English

Digwyddiadau

Noder: Mae’r adran hon yn cynnwys rhestr o ddigwyddiadau llenyddol a gynhelir yng Nghymru a thu hwnt. Caiff y mwyafrif eu trefnu gan unigolion neu sefydliadau nad ydynt yn gysylltiedig â Llenyddiaeth Cymru. Oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru o ran Coronafeirws, awgrymwn fod unrhyw un sydd â diddordeb mynychu’r digwyddiadau hyn yn cysylltu’n uniongyrchol â’r trefnwyr am y wybodaeth ddiweddaraf, ac yn dilyn cyfarwyddiadau’r Llywodraeth am sut i warchod eich hunan ac eraill rhag dal y firws.

Dod o hyd i Ddigwyddiad

Eisiau cynnwys eich digwyddiad yma?

Free
Iau 19 Hyd
Gofod Agored: David Clarke, Jonathan Edwards, Abigail Parry

Hyb Llyfrgell Ganolog CaerdyddCaerdydd
Mwy

Darlith
£25.00 / £12.00
Gwe 27 Hyd
Paned a Chacen gyda Elly Griffiths

All Saints ChurchPenarth
Mwy

Lansiad Llyfr
Free
Iau 2 Tach
Lansiad Llyfr: Ceirios Wyllt, Dathliad o Farddoniaeth ac Etifeddiaeth Nigel Jenkins

Tabernacl y MwmbwlsWhite
Mwy

Free
Mer 8 Tach
'Plant y Wlad': Sarah Tanburn yn sgwrsio ag Alan Bilton am ei chasgliad newydd o straeon byrion

Creu TaliesinAbertawe
Mwy

Darlith
£14.00 / £8.00 / £5.00
Mer 8 Tach
Angela Hui: Takeaway

Pafiliwn Pier PenarthPenarth
Mwy

Free
Iau 9 Tach
'Crow Face, Doll Face' - Carly Holmes yn siarad ag Elaine Canning, gyda darlleniad a sesiwn holi-ac-ateb

HQ Urban KitchenAbertawe
Mwy

Darlith
Free
Mer 15 Tach
'Purdeb a Gobaith': Aruni McShane mewn sgwrs gyda darlleniad a sesiwn holi-ac-ateb

Creu TaliesinAbertawe
Mwy

Gŵyl
Free
Gwe 24 Tach - Sul 26 Tach
Gŵyl Gerallt

Mwy