Dewislen
English
Dyma gerdd olaf Bardd Plant Cymru 2019-21, Gruffudd Owen, a gyfansoddwyd er mwyn cyfarch Casi Wyn i’w rôl newydd fel Bardd Plant Cymru 2021-23:

Mae bardd plant Cymru rom bach fel James Bond,

ac fel fynta, fedra ninna ddim sefyll yn stond.

 

Mae’n beth llesol ail-gastio pob hyn a hyn

ac felly rhown groeso twymgalon i Casi Wyn!

 

Llongyfarchiadau Casi am fod y nesa’n y tsiaen!

Dyma air bach o gyngor gan y Bardd Plant ddaeth o’th flaen:

 

Bydd yn barod i grio, Bydd yn barod i chwerthin,

bydd yn barod i ddysgu am bob math o gynefin.

 

Mae pob dosbarth yng Nghymru yn byllau di-waelod

o hiwmor a haearn a bombast a swildod.

 

Paid a bod ofn troi’r byd ar ei ben.

Teimla’r cyffro sy’n disgleirio o bob ddalen wen.

 

Mae un syniad da yn werth pob deng mil syniad ciami.

Tynna goesau’r athrawon nes bod y craduriaid yn cochi!

 

Bydd yn wirion a thirion a chroyw a chlen

(hyd yn oed efo’r tacla sy’n deud bo’ chdi’n hen!)

 

Cadwa amball i dric yng ngwaelodion dy sach.

Cofia holi cyn cychwyn ymhle mae’r tŷ bach!

 

Trïa dwrio dan yr wyneb, a bydd yn garedig,

a hynny i chdi dy hun yn enwedig.

 

Rwyt ti’n wych! Rwyt ti’n giamstar!  Felly cofia – ymlacia!

(Ond ti’n bownd o fynd ar goll; felly plîs, gwgyl mapia.)

 

Paid a phoeni gormod am rwtsh fel sillafu.

Job yr athrawon ydi poeni am hynny!

 

Ond cofia drin bob gair fel rhywbeth gwerth ei anwylo

A llunia dy gerddi i fod yn arfau’n mewn dwylo.

 

A chofia ti’m yn athro na’n wleidydd, na’n sant;

ti’n gymaint mwy na hynny, Casi. Chdi di’r Bardd Plant.

 

Gruffudd Owen, Bardd Plant Cymru 2019-2021

Nôl i Cerddi Bardd Plant Cymru