Dewislen
English
Cysylltwch

Cerddi Bardd Plant Cymru

Er mwyn nodi achlysuron neu ymgyrchoedd arbennig sydd o bwys cenedlaethol ac sydd o ddiddordeb i blant neu’n effeithio arnynt, bydd Bardd Plant Cymru yn ysgrifennu nifer o gerddi comisiwn.

Isod mae casgliad o gerddi comisiwn cynllun Bardd Plant Cymru dros y blynyddoedd.

Gallwch wneud cais neu ymholiad am gerdd gomisiwn gan Bardd Plant Cymru drwy ebostio barddplant@llenyddiaethcymru.org neu ffonio 029 2047 2266

Tymor yr afalau

Fel Merch

Annwyl Blant yr Wcráin

Cymuned Yw

Dywed, beth oedd ei chyfrinach?

Sŵn (Merch y Môr) 

Tu Draw

I Nia Morais

Drws Mawr Coch

Fel Un: dathlu lleisiau Cymru

Fel Un: dathlu lleisiau Cymru

Cydweithio â Laureate na nÓg

Cydweithio â Laureate na nÓg

Tirluniau Telynegol

Tirluniau Telynegol

Arwr

Arwr

Coch

Coch

Criw Creu

Cerddi Criw Creu

Pelydrau o Heddwch

Pelydrau o Heddwch

Ein Daear

Ein Daear

Cerdd o Ewyllys Da

Cerdd o Ewyllys Da

Bro Prydferthwch

Bro Prydferthwch

Dyma Gymru Newydd

Dyma Gymru Newydd

Dilyn y Dyfroedd

Dilyn y Dyfroedd

Cydio'n ein Breuddwydion

Cydio'n ein Breuddwydion

Cerddi Prosiect Murluniau Awr Ddaear: Llenyddiaeth Cymru x WWF Cymru

Cerddi Prosiect Murluniau Awr Ddaear

Cerdd Gyfarch Casi Wyn

Cerdd Gyfarch Casi Wyn

I bawb 16 ac 17 oed yng Nghymru

I bawb 16 ac 17 oed yng Nghymru

weithiau

weithiau

Bardd Plant Cymru yn 20 oed

Bardd Plant Cymru yn 20 oed

Cynllun Bwndel Babi Llywodraeth Cymru

Cynllun Bwndel Babi Llywodreth Cymru

Enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2020

Enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2020

Cywydd Croeso Eisteddfod T

Cywydd Croeso Eisteddfod T

Hyn

Hyn

Lôn Droellog y Bardd Plant

Lôn Droellog y Bardd Plant

I Gruffudd Owen, Bardd Plant Cymru 2019–2021

I Gruffudd Owen, Bardd Plant Cymru 2019-2021

Tanio

Tanio

Enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2019

Enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2019

Darnau bach, darlun mawr

Darnau bach, darlun mawr

Pen-blwydd hapus, Sali Mali

Pen-blwydd hapus, Sali Mali

Y Llyfrgell

Y Llyfrgell

Ti

Ti

Bwytais y Bydysawd

Bwytais y Bydysawd

Pen-blwydd hapus, Cyw

Pen-blwydd hapus, Cyw

Enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2018

Enillwyr Gwobrau Tir na-nOg 2018

Help

Help

Cân Seren a Sbarc

Cân Seren a Sbarc

Stori

Stori

Cywydd i Casia

Cywydd i Casia

Antur Bardd Plant

Antur Bardd Plant

Enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2017

Enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2017

Enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2016

Enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2016

Anni'r Chwa o Awyr Iach

Anni'r Chwa o Awyr Iach

Enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2015

Enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2015

Bod yn Fardd Plant

Bod yn Fardd Plant

'Slawer dydd pan oeddwn ddiniweidwas

'Slawer dydd pan oeddwn ddiniweidwas

Enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2012

Enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2012

Mae'r Urdd yn naw deg

Mae'r Urdd yn naw deg

Shane

Shane

I Twf yn 10 oed

I Twf yn 10 oed

Pob Olympiad

Pob Olympiad

I Gyngor Llyfrau Cymru yn 50 oed

I Gyngor Llyfrau Cymru yn 50 oed