Dewislen
English
Cysylltwch

Cyfansoddwyd y gerdd hon ar y cyd â disgyblion ysgolion uwchradd Canolbarth y De, mewn partneriaeth â Consortiwm Canolbarth y De, er mwyn cefnogi eu gweithgaredd Siarter Iaith.

Darlunwyd y gerdd yn gelfydd gan yr artist Efa Blosse-Mason.

 

O fewn y dyddiau du

cawn gip ar y goleuni,

gollyngwng ein harfau

er mwyn sicrhau heddwch.

 

Planwn goed o’r newydd,

Lle bydd canghennau olewydd

Yn ymestyn

I’n cysgodi

A’n cadw’n ddiogel,

Bydd gwreiddiau rhain

yn fodd

I’n cryfhau.

 

Dyma awr y datgan

Bod yna well cân

I’w chanu

Na sŵn yr anrhefn

A’r aflonyddu.

 

Agorwn ein calonnau

I dawelwch y goleuni –

Agorwn ein breichiau

I’ch croesawu

I Gymru.

 

Nôl i Cerddi Bardd Plant Cymru