Dewislen
English
Cysylltwch

Gan mlynedd yn ôl
gwelodd un bod diffyg yn y darlun.

Gwelodd gam, dagrau mam a boliau gwag.
Gwelodd ddwylo bychain yn aros am law

ac yn lle edrych draw
gwelodd ei chyfrifoldeb,
gwelodd ei rhan hi o’r ateb:
a gweithredodd un i ail-lunio’r darlun.

Ac yn eu tro daeth y darnau bach ynghyd;
yn jig-so o ofal tyner syth o’r crud.

Daeth datganiad ac adduned,
daeth lle i chwarae
daeth awyr agored
daeth llaeth a maeth
a chariad o bob cyfeiriad.

Hawl i ffynnu
a hawl i fwy na hynny.

Yn raddol daeth y darlun yn gliriach
y dagrau yn sychach
a’r boliau yn llawn.

Ond heddiw o hyd
mae’r jig-so yn fregus,
mae’r corneli’n bygwth plygu
y llun yn pylu
ac ambell i ddarn yn mynnu
mynd ar goll.

Mae’r cwbl yn ein gofal ni yn awr,
pob un darn bach, a’r darlun mawr.

 

 

Casia Wiliam

 

Nôl i Cerddi Comisiwn Bardd Plant Cymru

Nôl i Cerddi Bardd Plant Cymru