Dewislen
English
Cysylltwch

Pelydrau o Heddwch

Cyfansoddwyd y gerdd hon ar y cyd â Menna Rhys a chriw o Ferched blwyddyn 8 Ysgolion Ceredigion i agoriad swyddogol y Babell Lên, Eisteddfod Ceredigion 2022, mewn partneriaeth â Chyngor Ceredigion.

 

Sŵn yr afonydd

yn gerddoriaeth i gyd,

sŵn y lliwiau’n llifo

o hyd ac o hyd,

alaw barhaus

yr awdur mwyn

a luniodd y ddawns,

a roddodd flodau

yn y llwyn.

 

Pelydrau o heddwch,

pelydrau sy’n torri drwy’r llwch,

dyma ddawns

ein goleuni.

 

A flaswch chi

iasau hallt

ein hawelon?

A fentrwch chi

dros ein tiroedd geirwon

heibio cymoedd y cread,

mynyddoedd y cewri

sy’n goflaid

o gariad?

Nôl i Cerddi Bardd Plant Cymru