Dewislen
English

Tu draw i furiau’r ysgol 

ac i gloriau trwm y gwaith, 

mae yna ffordd wahanol 

o brofi hwyl y daith. 

 

Tu draw 

i’r tudalennau, 

tu draw  

i’r holl lythrennau, 

mae criau llym brawddegau’n 

datod 

ar dafodau, 

yn rhubanau o ysgafnder 

rhwng y lliwiau  

glas a phinc, 

mi luniwn siapiau hyder 

ym mlerwch du yr inc. 

 

“Mae fan hyn yn gynfas imi 

ar y papur gwyn a glan, 

mi dasgaf fy syniadau 

i greu curiad cŵl i nghan. 

Can sy’n dathlu, 

can i garu 

fy mod innau’n drysor hud, 

a chofleidio  

nad yw pawb r’un fath, 

ac mai fel hyn dwi’n gweld y byd.”

 

Nôl i Cerddi Bardd Plant Cymru