Dewislen
English
Cysylltwch

Mae Y Gadair Wag yn sioe farddoniaeth amlgyfrwng gan Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, sy’n edrych ar hanes Hedd Wyn o’r newydd, gan archwilio natur colled, ffiniau a hunaniaeth.

Cyfarwyddwyd y sioe gan Ian Rowlands ac mae’n cynnwys celf digidol ganyr artist Jason Lye.

Bydd y sioe ar daith yn ystod mis Medi 2017. Mae manylion y lleoliadau a sut i brynu tocynnau isod:

 • 6 Medi, 7.30 pm, Neuadd Trawsfynydd.
  Tocynnau: tynewydd@llenyddiaethcymru.org / 01766 522811
 • 13 Medi, 7.00 pm, Irish Writers Centre, Dulyn, Iwerddon (Sioe amlieithog)
  Tocynnau: tynewydd@llenyddiaethcymru.org / 01766 523237
 • 15 Medi, 5.00 pm, Gŵyl Velvet Coalmine, Y Coed-duon: (Sioe amlieithog)
  Tocynnau: velvetcoalmine.com
 • 23 Medi, 7.30 pm, Festri’r Tabernacl, Yr Aes, Caerdydd
  Tocynnau: 07816 456660
 • 28 Medi, 7.30 pm, Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
  Tocynnau: 01970 632548 / digwyddiadau.llyfrgell.cymru
 • 29 Medi, 7.30 pm, Gŵyl Inc, Galeri, Caernarfon
  Tocynnau: 01286 685222 / www.galericaernarfon.com
 • 30 Medi, 7.30 pm, Culturlann, Belffast (Sioe amlieithog)
  Tocynnau: 02890 964180 / www.culturlann.ie

Mae Y Gadair Wag yn rhan o brosiect Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss, a weinyddir gan Llenyddiaeth Cymru, ac a areinnir gan Rhaglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Llywodraeth Cymru Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918.

www.cymruncofio.org / @cymruncofio

Nôl i Barddoniaeth Colled | Poetry of Loss