Dewislen
English
Cysylltwch

Cwestiynau Cyffredin

 

Children's Laureate Wales

Pwy yw'r Children’s Laureate Wales?

Y Children’s Laureate Wales presennol yw Alex Wharton

Gweithdai

Sut beth yw gweithdy Children's Laureate Wales?

Nod gweithdy Children’s Laureate Wales yw ysgogi plant a phobl ifanc i fynegi eu hunain drwy farddoniaeth mewn modd rhyngweithiol a hwyliog. Mae croeso i ysgolion sy’n gwahodd y Children’s Laureate roi gwybod i ni o flaen llaw am unrhwy amcanion penodol ar gyfer y gweithdy, gan gynnwys themâu, drwy lenwi’r adran berthnasol yn y ffurflen gais.

 

Gwybodaeth Allweddol: 

  • Mae gweithdy wyneb yn wyneb Children’s Laureate Wales yn para 2 awr.  
  • Mae gweithdy rhithiol gyda’r Children’s Laureate Wales yn para 1.5 awr.  
  • Mae gweithdai ysgolion fel arfer yn cael eu trefnu rhwng 9.30-11.30 am neu 1.00 – 3.00 pm. 
Pa fesurau diogelu sydd ar waith?

Mae gan Alex Wharton dystysgrif DBS cyfredol a gellir gweld prawf o’r DBS ar gais.  

Nodwch: Ni ddylai awduron gwadd gael eu gadael ar eu pen eu hunain heb oedolyn arall o’r sefydliad pan fyddant yn gweithio gyda phlant neu oedolion bregus. Nid athrawon yw awduron, ac mae’n rhaid i un athro o leiaf aros gyda’r awdur bob amser yn yr ysgol.  

Mae croeso i ysgolion a sefydliadau gysylltu gyda ni ar childrenslaureate@literaturewales.org os hoffech ddysgu mwy am ein polisïau diogelu.  

Ymweliadau Ysgolion

Sut mae trefnu ymweliad ysgol gyda Children's Laureate Wales?

Caiff ymweliadau ysgolion eu trefnu drwy asiantaeth Authors Aloud. 

Dylai ysgolion sydd yn awyddus i drefnu ymweliad gysylltu neu sydd ag unrhyw ymholiad yn ymwneud ag ymweliadau ysgolion gysylltu yn uniongyrchol â’r asiantaeth. Bydd manylion ymweliad a ffi yn cael ei drafod yn uniongyrchol â Authors Aloud.

Gan fod y bardd yn derbyn cynifer o wahoddiadau i ysgolion, does dim modd gwarantu y bydd pob ysgol sydd yn gwneud cais yn medru derbyn ymweliad. Mae nifer fawr o feirdd ac awduron eraill yn cynnal gweithdai yng Nghymru, ac mae modd dod o hyd iddynt ar Restr Awduron Cymru. 

Os fydd angen unrhyw gymorth arnoch wrth ddod o hyd i awdur, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru.

A oes cymorth ariannol ar gael?

Mae gweithdai ysgolion yn gymwys ar gyfer Cronfa Ysbrydoli Cymunedau Llenyddiaeth Cymru. Mae’r cynllun yn cynnig cymorth ariannol o hyd at 50% o’r ffioedd sy’n cael eu talu i’r bardd. Mae’r manylion ar gael ar y dudalen Cronfa Ysbrydoli Cymunedau.

Comisiynu Cerddi a Sefydlu Partneriaethau

Sut mae trefnu cerdd gomisiwn gan Children's Laureate Wales?

Er mwyn holi am y posibilrwydd o drefnu Cerdd Gomisiwn gan Children’s Laureate Wales, cysylltwch gyda ni ar childrenslaureate@literaturewales.org.

Oes modd trefnu prosiect ar y cyd â Children's Laureate Wales?

Rhai o flaenoriaethau Llenyddiaeth Cymru dros y tair blynedd nesaf fydd Cydraddoldeb a Chynrychiolaeth, yr Argyfwng Hinsawdd a Iechyd a Llesiant.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ar y cyd â Children’s Laureate Wales ar brosiect, yn enwedig os ydynt yn berthnasol i’r blaenoriaethau uchod, cysylltwch gyda ni ar childrenslaureate@literaturewales.org am sgwrs.

Nôl i Children’s Laureate Wales