Dewislen
English
Cysylltwch
Umulkhayr Mohamed

Mae Umulkhayr Mohamed yn 26 oed, ac yn awdur, artist a churadur Somali Gymreig. Mae ei hymarferion artistig yn cynnwys yn bennaf barddoniaeth, delwedd symudol a gwaith perfformio, sydd wedi’w cynnwys yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, antholeg Where I’m Coming From, Gŵyl Farddoniaeth Seren Cardiff Poetry Festival, Gŵyl y Llais, COED: Roots & Legends, a COMMUNION: a happening at SHIFT Cardiff.

 

Sut fydd y rhaglen o gymorth i’ch datblygiad fel awdur?

Rydw i mewn sefyllfa lle rwy’n teimlo ei bod hi’n hanfodol i mi gael rhywfaint o fewnbwn allanol, beirniadol ond cefnogol yn fy ysgrifennu i symud y tu hwnt i fy mhotensial presennol, ac rwy’n gweld y rhaglen hon fel y bont i mi allu cyflawni hyn. Bydd bod yn rhan o’r rhaglen hon hefyd yn fy ngalluogi i neilltuo amser i ganolbwyntio ar ddatblygu fy ysgrifennu, ac cyn ymuno â’r rhaglen hon nid oedd gen i fynediad i’r adnoddau i wneud hynny.

 

Beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf o ran y rhaglen? Beth ydych chi’n gobeithio ei gyflawni wrth gymryd rhan yn y rhaglen?

Mae cymryd rhan mewn digwyddiadau llenyddol a mynychu digwyddiadau wedi bod yn rhan mawr o fy mywyd i hyd yn hyn, ac rydw i bob amser yn eu canfod fel rhywbeth sydd yn cyfoethogi fy ngwaith ysgrifennu. Rwy’n edrych ymlaen at gael cysylltu gyda gweddill y grŵp a dysgu’n anffurfiol oddi wrth ein gilydd. Gan weithio gyda mentor, rwy’n edrych ymlaen at ddefnyddio’r amser sydd gen i gyda fy mentor i drafod / dewis sawl fersiwn o ddarn ysgrifennedig, gan fod hyn yn rhywbeth rydw i wir wedi bod eisiau ei wneud ers tro ond heb gael cyfle hyd yn hyn.

 

Fel awdur, ble hoffech chi fod ymhen pum mlynedd?

Rhai o fy uchelgeisiau ysgrifennu craidd yw cyhoeddi casgliadau barddoniaeth a chasgliadau o draethodau, byddwn wrth fy modd o fod wedi cyflawni hyn ymhen pum mlynedd. Rwyf hefyd yn gweld fy ngyrfa ysgrifennu yn ganolog i’m ymarfer artistig ehangach, felly hoffwn hefyd greu gweithiau celf, boed yr artist hwnnw’n symud delwedd, dramâu, celf berfformio, paentiadau a cherfluniau sy’n ymgorffori fy ysgrifennu mewn sawl ffordd.

Nôl i Yr awduron sydd wedi eu cefnogi