Dewislen
English
Cysylltwch

Y Panel Asesu

Cafodd y garfan gyntaf o awduron eu dewis gan banel o bum cynrychiolydd o’r diwydiant, dan gadeiryddiaeth yr awdur a’r academydd, Sandeep Parmar. Aelodau eraill y panel oedd: Llywydd Llys yr Eisteddfod Genedlaethol, Ashok Ahir; y bardd, y berfformwraig a’r nofelydd, Patience Agbabi; yr awdur, yr artist a’r golygydd, Sadia Pineda Hameed; a’r asiant llenyddol Natalie Jerome.

Sandeep Parmar
Cadeirydd
Mwy
Patience Agbabi
Aelod Panel
Mwy
Ashok Ahir
Aelod Panel
Mwy
Sadia Pineda Hameed
Aelod Panel
Mwy
Natalie Jerome
Aelod Panel
Mwy
Sandeep Parmar
Cadeirydd

Mae Sandeep Parmar yn Athro Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Lerpwl lle mae’n cyd-gyfarwyddwr ar Ganolfan Ysgrifennu Newydd a Rhyngwladol Lerpwl. Mae ganddi Ddoethuriaeth o Goleg University Llundain ac MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol East Anglia. Mae ei llyfrau yn cynnwys Reading Mina Loy’s Autobiographies (Bloomsbury Academic, 2013), argraffiad o’r Collected Poems of Hope Mirrlees (Carcanet, 2011) a dwy gyfrol o farddoniaeth a gyhoeddwyd gan Shearsman: The Marble Orchard (2012) ac Eidolon (2015), enillydd Gwobr Ledbury Forte am Ail Gasgliad Gorau. Hi oedd golygydd y Selected Poems of Nancy Cunard (Carcanet, 2016) a gyda Bhanu Kapil a Nisha Ramayya fe gyd-ysgrifennodd Threads (Clinic Press, 2018). Mae ei thraethodau a’i hadolygiadau wedi ymddangos yn The Guardian, The Los Angeles Review of Books, The New Statesman, The Financial Times a’r Times Literary Supplement. Mae hi’n un o’r New Generation Thinkers y BBC, ac hi oedd un o sefydlwyr cynllun Egin Adolygwyr Barddoniaeth Ledbury ar gyfer adolygwyr Du, Asiaidd neu o leiafrif ethnig.

Cau
Patience Agbabi
Aelod Panel

Mae Patience Agbabi FRSL yn fardd, perfformwraig a nofelydd poblogaidd. Ers 2008 bu yn Gymrawd mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Brookes Rhydychen. A hithau’n Fardd Llawryfog Caergaint rhwng 2009 a 2010, derbyniodd Grant y Celfyddydau i greu fersiwn cyfoes o The Canterbury Tales. Cyrhaeddodd ei phedwaredd casgliad, Telling Tales (Canongate, 2014), sef y casgliad a ddilynodd y prosiect, restr fer Gwobr Ted Hughes 2014 am waith barddonol newydd ynghyd â rhestr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015. Mae nofel gyntaf Patience i blant, The Infinite (Canongate, 2020), y cyntaf o gyfres The Leap Cycle, ac fe’i dewiswyd yn llyfr y mis gan CBBC yng Ngorffennaf 2020. Bydd y dilyniant, The Time-Thief, yn cael ei gyhoeddi yn 2021.

Cau
Ashok Ahir
Aelod Panel

Etholwyd Ashok Ahir yn Lywydd y Llys ac yn Gadeirydd Bwrdd Rheoli yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2019. Ef oedd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018, digwyddiad sydd wedi ei ganmol am ei natur gynhwysol ac agored. Tan yn ddiweddar roedd yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu Llywodraeth y DU yng Nghymru ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ar brosiectau cyfathrebu mawr ar gyfer Swyddfa’r Cabinet.
Daw â chyfoeth o brofiad busnes a rheoli i’r rôl, fel sylfaenydd asiantaeth gyfathrebu Mela, ac fel cyn bennaeth Uned Wleidyddol BBC Cymru. Mae’n aelod o Fwrdd Chwaraeon Cymru a Phwyllgor Cymru’r Cyngor Prydeinig. Daw Ashok yn wreiddiol o Wolverhampton a chafodd ei fagu ar aelwyd cyfrwng Punjabi, ond mae wedi dysgu Cymraeg yn rhugl ers hynny gan gyrraedd rownd derfynol Gwobr Dysgwr y Flwyddyn yn 2012.

Cau
Sadia Pineda Hameed
Aelod Panel

Mae Sadia Pineda Hameed yn awdur, artist a golygydd o dras Ffilipinaidd a Phacistanaidd, sy'n byw yng Nghaerdydd. Mae ei chrefft fel artist yn cynnwys ysgrifennu barddoniaeth ac arbrofi â rhyddiaith, ynghyd â chreu ffilmiau â thestun, gosodiadau celfyddydol a pherfformio. Mae ei gwaith yn aml yn archwilio trawma sydd wedi ei etifeddu gennym fel unigolion neu fel cymunedau. Mae Sadia wedi arddangos gwaith gydag Artes Mundi, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, g39 WARP, Peak Cymru, Arcade/Campfa, SHIFT, Gentle/Radical, yr Eisteddfod Genedlaethol, HOAX, ac yn fuan gyda MOSTYN a Bluecoat; ac mae wedi cyhoeddi gwaith gyda Zarf, Amberflora, Porridge, Wales Arts Review a LUMIN ymysg eraill. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio ar ei darn hir cyntaf o ryddiaith: nofela ffeithiol-greadigol, To Make Philippines, gyda chefnogaeth Rhaglenni Ysgoloriaethau a Mentora Llenyddiaeth Cymru 2020. Roedd Sadia’n un o griw Rising Stars Wales 2020.
Mae Sadia’n un o sefydlwyr LUMIN, sef gwasg fechan, grŵp sy’n curadu gwaith, a rhaglen radio sy’n trin a thrafod llenyddiaeth a chelf arbrofol, eithafol a phersonol. Mae Sadia wedi trafod cyhoeddi cyfoes ac archifo aml-ddisgyblaethol yn Symposiwm Merched Mewn Cyhoeddi Prifysgol Bangor, Symposiwn Archifo Rhywedd Prifysgol Caerdydd, Fforwm 'Imagination' Gentle/Radical, ac fe fu’n curadu Llyfrgell Deialog WARP.

Cau
Natalie Jerome
Aelod Panel

Mae Natalie Jerome wedi gweithio fel cyhoeddwr a golygydd caffael i Penguin Random House, Pan Macmillan, Bonnier Books a HarperCollins. Mae hi bellach yn gweithio i’r asiantaeth lenyddol Aevitas Creative Management. Ar ôl ei chynnwys gan The Bookseller ar eu rhestr o 100 o enwau pwysig yn y diwydiant, cafodd ei disgrifio fel “dewin cyhoeddi brand” ar ôl caffael a chyhoeddi llyfrau sydd wedi gwerthu, yn ystod ei gyrfa, chwe miliwn o gopïau. Mae Natalie yn arbenigo mewn ffeithiol-greadigol gan ganolbwyntio’n benodol ar adloniant poblogaidd, ac fe gomisiynodd a chyhoeddi llyfrau gan restr o enwogion yn cynnwys llyfrau One Direction sydd wedi gwerthu yn eu miliynau, ynghyd â llyfrau gan Chris Evans, Alan Carr, George Best, Scarlett Moffatt a Gary Barlow. Fel asiant llenyddol, mae ei chleientiaid wedi cynnwys yr actor David Harewood a Lenny Henry.
Fel un o’r unig gyhoeddwyr du ym Mhrydain, mae Natalie wedi gweithio’n ddygn i wella amrywiaeth o fewn y diwydiant. Roedd yn un o’r cyfarwyddwyr a sefydlodd Creative Access, rhaglen fentora i raddedigion Du, Asiaidd ac o leiafrif ethnig sy’n edrych am interniaeth â thâl o fewn y diwydiannau creadigol a byd y cyfryngau. Yn 2016, canmolwyd Natalie am ei gwaith yng Ngwobrau Cydraddoldeb Hiliol Cymunedol National Business.
Mae Natalie'n aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Llenyddiaeth Cymru.

Cau