Dewislen
English
Cysylltwch

Mae Llenyddiaeth Cymru am i ddiwylliant llenyddol Cymru gynrychioli amrywiaeth y boblogaeth. Nid yw’r cyfleoedd sydd ar gael yn y byd llenyddol yn gyfartal, ac mae nifer o awduron yn wynebu rhwystrau sylweddol yn y diwydiant llenyddiaeth a chyhoeddi. 

Bob blwyddyn, mae rhaglen Cynrychioli Cymru yn cefnogi carfan newydd o awduron sy’n dod o gefndir sydd heb gynrychiolaeth deg yn y sector ar hyn o bryd.  

Pam mae Llenyddiaeth Cymru yn rhedeg y rhaglen hon? 

Gwyddom fod y sector yn dal i gyflwyno amrywiaeth o rwystrau sy’n atal awduron, darllenwyr a chynulleidfaoedd rhag cyrchu llenyddiaeth. Mae cynrychiolaeth a chydraddoldeb yn flaenoriaethau i Llenyddiaeth Cymru. Nod ein gwaith yw helpu i lunio sector sy’n cefnogi mynediad cyfartal i bawb drwy fynd i’r afael ag anghydraddoldebau hanesyddol a strwythurol a thrwy lwyfannu a datblygu lleisiau amrywiol. 

Dysgwch fwy am ein gwaith Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb yn ein Cynllun Strategol Llenyddiaeth Cymru (2022-2027)  

Darllen pellach: Pam canolbwyntio ar lenyddiaeth gan awduron heb gynrychiolaeth ddigonol? 

 

Nôl i Cynrychioli Cymru