Dewislen
English

Mae Llenyddiaeth Cymru am i ddiwylliant llenyddol Cymru gynrychioli amrywiaeth y boblogaeth. Nid yw’r cyfleoedd sydd ar gael yn y byd llenyddol yn gyfartal, ac mae nifer o awduron yn wynebu rhwystrau sylweddol yn y diwydiant llenyddiaeth a chyhoeddi.   

Bob blwyddyn, mae rhaglen Cynrychioli Cymru yn cefnogi carfan newydd o awduron sy’n dod o gefndir sydd heb gynrychiolaeth deg yn y sector ar hyn o bryd. Mae ffocws blynyddol y rhaglen yn deillio o sgyrsiau ymgynghorol gydag awduron a phartneriaid ar draws y sector, ac yn seiliedig ar ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol pwysig. O ganlyniad i’r broblem barhaus o ddiffyg cynrychiolaeth ymysg llyfrau i blant, bydd Llenyddiaeth Cymru yn buddsoddi ei adnoddau eleni i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd yma. 

Mae helpu creu diwylliant llenyddol amrywiol i blant a phobl ifanc yn waith hollbwysig. Mae’r llyfrau y mae plant yn eu darllen yn dylanwadu sut y maent yn gweld eu hunain a’r byd o’u cwmpas, a dylai’r arlwy ar eu cyfer gynnwys llyfrau a chymeriadau y gallent uniaethu â hwy.  

Darllen pellach: Pam canolbwyntio ar lenyddiaeth i blant a phobl ifanc? 

 

Nôl i Cynrychioli Cymru