Dewislen
English

Mae Llenyddiaeth Cymru am i ddiwylliant llenyddol Cymru gynrychioli amrywiaeth y boblogaeth. Nid yw’r cyfleoedd sydd ar gael yn y byd llenyddol yn gyfartal, ac mae nifer o awduron o gefndiroedd incwm isel wedi wynebu rhwystrau sylweddol yn y diwydiant llenyddiaeth a chyhoeddi. Mae nifer o adroddiadau diweddar, gan gynnwys A Room of My Own gan The Royal Society of Literature a Social mobility in the creative economy gan y Creative Industries Policy and Evidence Centre, wedi nodi fod cyfleoedd i ddilyn gyrfa yn y diwydiannau creadigol yn llawer gwell i’r rheini sydd o gefndiroedd breintiedig. Trwy ddarparu cefnogaeth wedi ei dargedu’n benodol ar gyfer unigolion o gefndiroedd incwm isel, y gobaith yw rhoi’r cyfle i’r rheiny nad oedd ganddynt y sicrwydd ariannol i ystyried gyrfa lenyddol i ddatblygu eu gwaith creadigol.

 

Darllen pellach: Pam canolbwyntio ar unigolion o gefndiroedd incwm isel?

Nôl i Cynrychioli Cymru