Dewislen
English
Cysylltwch

Enw’r Prosiect: Ysgrifennu Adref

Cyfranogwyr: Addas ar gyfer pob oedran (efallai bydd angen cymorth ar blant ifanc)

Arweinydd Artistig: Claire Boot

Platfform Digidol: Twitter, Instagram, Facebook a Youtube

 

Gwybodaeth am y prosiect

Roedd Ysgrifennu Adref yn gyfres o 15 fideo byr yn cynnwys gweithgareddau ysgrifennu creadigol gan ddefnyddio nwyddau o amgylch y tŷ. O gyllell a ffyrc i wisgoedd ffansi, roedd y fideos hyn yn helpu cyfranogwyr i ddod o hyd i ysbrydoliaeth yn eu cartref eu hunain. Roedd pob fideo yn dangos gweithgaredd creadigol i danio ysgrifennu ac yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer datblygu syniadau ymhellach.

 

Gwybodaeth am Claire:

Mae Claire Boot yn byw ym Mhenarth. Mae hi’n awdur sydd â brwdfrydedd tuag at brosiectau cymunedol. Mae hi’n hwyluso gweithdai mewn ysgolion ar gyfer ail-sefydlu Ffordd Pererindod Penrhys, sef llwybr hynafol rhwng Caerdydd a Phenrhys yn y Rhondda. Ar hyn o bryd mae hi’n dyfeisio taith gerdded â stori ar Ynys y Bari fel rhan o’r Barry-Making Waves, a’r prosiect Heritage Lottery Fund Great Place. Cyhoeddwyd gwaith diweddaraf Claire ym mlodeugerddi Diwrnod Cenedlaethol Ffuglen Fflach a Gwobr Ffuglen Fflach Bath, a berfformiwyd ar nosweithiau ysgrifennu yn The Other Room yng Nghaerdydd. Recordiwyd tri animeiddiad gan Big Start Assemblies.

 

“Hyd yn oed os ydych yn sownd adref, does dim angen i chi fod yn sownd am syniadau ysgrifennu! Ydych chi erioed wedi ysgrifennu ar fanana? Beth am ofyn i gadair lle hoffai fynd? Gallwch ddarganfod syniadau i danio’ch dychymyg yn y byd o’ch cwmpas, ac i archwilio gwahanol ffyrdd o fynegi’r ysbrydoliaeth honno mewn geiriau rhyfeddol.” – Claire Boot

Nôl i #GwaithComisiwnLlC

Nôl i Gwaith Comisiwn i Awduron Llenyddiaeth Cymru