Dewislen
English

Gwaith Comisiwn i Awduron

Pan ddechreuodd pandemig y Coronafeirws, roedd rhaid i ni gau ein swyddfeydd a gohirio rhan helaeth ein gweithgareddau. Serch hynny, roedd ein hymrwymiad i ysbrydoli cymunedau, datblygu awduron, a dathlu diwylliant llenyddol Cymru mor gryf ag erioed.

Roedd angen i ni ddatblygu ffordd i barhau i gefnogi awduron llawrydd, a darparu gweithgaredd allai fynd i’r afael ag unigrwydd ymysg cyfranogwyr, neu ddiddanu, ysbrydoli ac addysgu cynulleidfaoedd creadigol, egin awduron, plant a chyfranogwyr ledled Cymru.

Penderfynom ni gynnig cyfres o gomisiynau i awduron a hwyluswyr gweithdai. Mae tri rownd comisiynu wedi digwydd hyd yma, ac rydym yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb ar gyfer y 4ydd rownd ar hyn o bryd (dyddiad cau: dydd Llun 21 Mawrth).

Gallwch ddarganfod rhagor am y gwaith a grëwyd trwy rowndiau 1, 2 a 3 y comisiynau, a darllen ein galwad agored ar gyfer y 4ydd rownd isod.