Dewislen
English
Cysylltwch

Gwaith Comisiwn i Awduron

Pan ddechreuodd pandemig y Coronafeirws, roedd rhaid i ni gau ein swyddfeydd a gohirio rhan helaeth ein gweithgareddau. Serch hynny, roedd ein hymrwymiad i ysbrydoli cymunedau, datblygu awduron, a dathlu diwylliant llenyddol Cymru mor gryf ag erioed.

Roedd angen i ni ddatblygu ffordd i barhau i gefnogi awduron llawrydd, a darparu gweithgaredd allai fynd i’r afael ag unigrwydd ymysg cyfranogwyr, neu ddiddanu, ysbrydoli ac addysgu cynulleidfaoedd creadigol, egin awduron, plant a chyfranogwyr ledled Cymru.

Penderfynom ni gynnig cyfres o gomisiynau i awduron a hwyluswyr gweithdai. Mae pedwar rownd comisiynu wedi digwydd hyd yma.

Gallwch ddarganfod rhagor am y gwaith a grëwyd isod.