Dewislen
English
Cysylltu

Enw Prosiect: How my spring is sprung

Cyfranogwyr: Beirdd, Awduron ac Artistiaid sydd â chysylltiad gyda Chymru

Prif Artist: Taz Rahman

Platfform Digidol: Youtube

 

Gwybodaeth am y prosiect

Bydd y prosiect llenyddol digidol hwn yn digwydd mewn tair rhan, gyda’r bwriad o ysbrydoli gobaith drwy ganolbwyntio ar farddoniaeth yn ystod unigedd y cloi mawr. I ddechrau, ‘How my spring is sprung’, cerdd gyda fideo yn cyd-fynd â hi sy’n cyflwyno delweddau gobeithiol drwy gyfres o liwiau’r gwanwyn. Yn ail, cyfres o gyfweliadau sy’n rhoi llwyfan i feirdd Cymreig. Ac yn drydydd, ‘Poet Asylum’, fideo o noswaith lenyddol rithwir wedi ei churadu o recordiadau gweithiau awduron newydd a phrofiadol dethol. Nod ehangach y prosiect yw i arddangos talent y sîn farddol Gymreig i gynulleidfa ddigidol newydd.

 

Gwybodaeth am Taz

Astudiodd Taz Rahman ym Mhrifysgol Caerdydd am radd baglor a meistr mewn athroniaeth. Mae’n perfformio’n aml mewn nosweithiau barddol yn Nghaerdydd yn cynnwys nosweithiau First Thursday Chapter, Where I’m Coming From, Lyrical Miracles a Word Asylum. Ar ôl cael ei ysbrydoli ar ymweliad i Ŵyl y Gelli dan nawdd Llenyddiaeth Cymru yn 2019, cychwynnodd y sianel YouTube Just Another Poet. Cyhoeddwyd ei waith am y tro cyntaf ym mlodeugerdd Where I’m Coming From yn 2019. Bu Taz yn olygydd cyffredinol ar y blog newyddion cyfreithiol Lawnewsindex.com ers 2011.

 

 “Geiriau oedd fy nghariad cyntaf a’m diddanwch o pan oeddwn yn ifanc iawn. Mae astudio gweithiau beirdd o’r gorffennol a’r presennol wedi rhoi’r hyder i mi chwilio am fy llais fy hun. Mae barddoniaeth yn llesol, yn gysur mewn amseroedd anodd; ac mae unrhyw gyfle i greu a hybu rhinweddau barddoniaeth yn fendith.” – Taz Rahman

 

 

Pabell yurt ddychmygol o farddoniaeth rhywle yng Nghaerdydd yw Poet Asylum sy’n dod â beirdd ynghyd yn ystod y cyfnod hwn o ynysu oherwydd pandemig COVID-19, adlais o nosweithiau barddol llewyrchus arferol y ddinas. Gwyliwch yn fyw neu ar Youtube.

Caiff pob pennod ei churadu o recordiadau sydd wedi eu gyrru gan amrywiaeth anhygoel o feirdd o Gymru, Lloegr ac mor bell â’r Weriniaeth Tsiec yn cynnwys: Taylor Edmonds, Matthew Haigh, Leyla Begin Jafarova, Marvin Thompson, Kitty Coles, Eric Ngalle Charles, Jessica Mookherjee, Hammad Rind, Karen Izod a Taz Rahman.

Nôl i #GwaithComisiwnLlC

Nôl i Gwaith Comisiwn Llenyddiaeth Cymru