Dewislen
English
Cysylltwch

Pencerdd

Mae Pencerdd, a gynigir mewn partneriaeth gyda Barddas, yn raglen newydd sbon sydd yn rhoi cyfle i bum bardd ddatblygu eu sgiliau fel cynganeddwyr.

Nod y cynllun hwn yw rhoi hwb i Benceirddiaid y dyfodol. Trwy gymysgedd o gefnogaeth unigol a gweithdai dwys, y gobaith yw y bydd hyder y beirdd yn y grefft o gynganeddu yn cynyddu, ac y byddant yn meithrin eu mynegiant personol eu hunain o fewn iaith Cerdd Dafod.

Bydd ein beirdd yn mynd ymlaen i eirioli dros y grefft arbennig hon, gan blannu hadau cynghanedd ymysg grwpiau a chymdeithasau eraill. Gobeithiwn, felly, y bydd cynllun Pencerdd yn meithrin lleisiau a safbwyntiau newydd yng nghrefft y gynghanedd yng Nghymru. 

Mae’r rhaglen blwyddyn o hyd yn rhad ac am ddim, a bydd yn rhedeg rhwng Mawrth 2024 a Mawrth 2025.

Rydym bellach wedi cyhoeddi enwau’r beirdd dethol, a gallwch ddarllen mwy amdanynt isod.