Dewislen
English
Cysylltwch

Nod Llenyddiaeth Cymru yw datblygu a chefnogi awduron ar bob cam o’u gyrfa lenyddol i gyflawni eu llawn botensial.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â materion o ddiddordeb i awduron, gweler y ddogfen isod Cwestiynau Cyffredin. Gellir islwytho taflenni gwybodaeth o’r dudalen hon yn ogystal.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru, ewch i wefan Y Fasnach Lyfrau Ar-lein, a weinyddir gan Gyngor Llyfrau Cymru. Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ysgrifennu, ewch i wefan The Society of Authors. Ceir cysylltiadau i sefydliadau eraill o ddiddordeb i awduron ar y wefan hon yn yr adran Sefydliadau o Ddiddordeb

Os yr hoffech unrhyw wybodaeth bellach, neu os yr hoffech drafod eich gwaith gydag aelod o staff yn Llenyddiaeth Cymru, gallwch wneud hynny trwy gysylltu â ni.