Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion
Tregaron, 30 Gorffennaf – 6 Awst 2022

Tocynnau dydd (i oedolion): £20

Tocynnau wythnos (i oedolion): £130