Ymunwch gyda ni i ddathlu lansiad cyfrol gyntaf y bardd Morgan OwenBedwen ar y Lloer.

Prynhawn o gerddi, cacenau a phaneidiau yng nghwmni Morgan Owen, Grug Muse, Efa Lois, Siôn Tomos Owen, Dyfan Lewis ac eraill.