Harri Parri yn trafod ei gyfrol ‘Cannwyll yn Olau’, ei gofiant i J Puleston Jones.

Caiff y gweithdy ei gynnal gyda chymorth ariannol gan gynllun nawdd Awduron ar Daith.