Mae Steve Martin yn arbenigo ym meysydd hanes a llenyddiaeth Ddu Prydeinig ac yn gweithio gydag amgueddfeydd, archifau a’r sector addysg i ddod â hanesion amrywiol i gynulleidfaoedd ehangach.

I archebu lle yn un o digwyddiadau y Newport and Gwent Literary Club, cysylltwch â Pat Wells-West ar 01633 265660 erbyn y dydd Sul cyn y digwyddiad.

Mae croeso mawr i’r rhai nad ydynt yn aelodau. Cost i’r rhai nad ydynt yn aelodau: £25 i gynnwys cinio.

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol.