Yn ei nofel newydd anorchfygol, mae’r awdures, Victoria Hislop, yn taflu goleuni ar gaffaeliad amheus trysorau diwylliannol a’r pris y bydd pobl – a gwledydd – yn ei dalu i lynu wrthynt.