Cyfaddefodd ei hun i fod yn gaeth i fap ac ambell gomic stand-yp Mike Parker, a chyn ohebydd celfyddydau a chyfryngau BBC Cymru, Jon Gower yn sgwrsio.

Cyfrol ddiweddaraf Jon yw The Turning Tide: A Biography of the Irish Sea, sy’n eich trochi yn hanes hyd tyngedfennol o ddŵr.

Disgrifiad Roddy Doyle oedd: ‘fascinating, spellbinding, erudite and great fun,’ Mae The Turning Tide yn emyn i fordaith o bwys hanesyddol byd-eang. Yn ôl y nofelydd Cynan Jones, mae’r llyfr yn ‘Contagious with delight and fascination. The seeming informality, the twinkle-in-the-eye in the telling, the gentle provocation make it a joy to read. Jon’s perhaps brought into being a new class of book, for it’s nothing if not a “Racontography.”

Cyfrol ddiweddaraf Mike, All the Wide Border, yn fyfyrdod digrif, cynnes ac amserol am hunaniaeth a pherthyn, gan ddilyn y llwybr ar hyd y ffin rhwng Lloegr a Chymru â’i olygfeydd prydferth: ffawtlin dyfnaf Prydain

Mae All the Wide Border yn daith bersonol drwy leoedd ac ymhlith pobl y ffin rhwng Cymru a Lloegr ac ar draws y pethau sy’n ein gwahanu. Mae’r rhanbarth hwn, sy’n cynnwys rhai o’n tirweddau mwyaf hyfryd a’n cyfrinachau mwyaf tywyll, yn llawn rhyfeddodau a diddordeb.

Dyma ymateb yr awdur John Sam Jones wrth ei ddarllen: “…was often overcome by ‘fierce wonder’; there’s geography and topography enough to orientate and surprise; there’s history enough to fascinate but not to fog the senses; there are anecdotes that brought belly laughs and tears. Fine writing indeed.”