n y cyflwyniad hwn gan Megan Haf Morgans, eir ati i ddadansoddi’r berthynas rhwng darlun, gair a’r darllenydd mewn cylchgronau Cymraeg i blant ar droad yr ugeinfed ganrif. Canolbwyntir ar bedwar cylchgrawn i blant, sef Cymru’r PlantPerl y PlantTrysorfa y Plant ac Y Winllan, gan ffocysu ar enghreifftiau penodol o ddarluniau sy’n ymddangos ynddynt.

***Cyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg***
***Darperir cyfieithu ar y pryd***
***Mynediad am ddim trwy docyn***