Taith dywysedig am ddim yn para am awr a hanner o amgylch canol y ddinas. Byddwn yn stopio mewn gwahanol leoedd sydd wedi ysbrydoli ysgrifennu newydd gan ysgrifenwyr a beirdd lleol. Ymhob man bydd actorion o Gwmni Theatr A48 yn darllen un neu fwy darn.

Mae ein taith gerdded wedi’i chynllunio am unigolion dros ddeuddeg mlwydd oed i fwynhau. Ein man cychwyn yw’r Llyfrgell Ganolog ar yr Aes.

‘Digwyddiad 75’ yw hwn yn dathlu saithdegpum mlynedd o ysgrifennu creadigol yng Nghaerdydd.
Am wybodaeth bellach cysylltwch â : www.cardiffwriterscircle.cymru. Mae’r prosiect taith gerdded wedi’i ysbrydoli gan ac mewn partneriaeh â Grŵp Ysgrifenwyr Living Lines a Chwmni Theatr A48.

Tocynnau am ddim drwy Eventbrite:https://www.eventbrite.co.uk/e/writers-cardiff-a-modern-literary-walking-tour-around-the-city-centre-tickets-580576659417