Dewislen
English
Cysylltwch

Chwe hwylusydd llenyddol ar fin dechrau rhaglen ddatblygu dwys dros y 12 mis nesaf

Cyhoeddwyd Iau 31 Awst 2023 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Chwe hwylusydd llenyddol ar fin dechrau rhaglen ddatblygu dwys dros y 12 mis nesaf
Rydym yn falch o gyhoeddi enwau’r hwyluswyr llenyddol a fydd yn cymryd rhan yn ein rhaglen newydd sbon, Sgwennu’n Well | Writing Well.

Sgwennu’n Well | Writing Well yw ein rhaglen ddatblygu ar gyfer ymarferwyr llenyddol yng Nghymru. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau a gwybodaeth hwyluswyr llenyddol, yn benodol ym maesIechyd a Llesiant. Mae hon yn rhaglen blwyddyn o hyd ar gyfer grŵp o hwyluswyr ar gychwyn neu ganol eu gyrfa, ac mae’n cynnwys sesiynau mentora, ysgoloriaeth o £2,000, cyfres o bum sesiwn hyfforddi arlein, cwrs preswyl yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd a mwy.

Bydd y chwe mis cyntaf yn cynnig cyfleoedd i fireinio sgiliau mewn meysydd fel datblygu a rheoli prosiectau, rhedeg cyllidebau, nodi a chyfathrebu effaith, diogelu eu grwpiau, codi arian a mwy. Bydd y grŵp hefyd yn archwilio theori ac ymarfer cynnal prosiectau llenyddiaeth er mwyn iechyd a lles ar gyfer amrywiaeth eang o gyfranogwyr mewn lleoliadau amrywiol. Yn dilyn y rhaglen hyfforddi chwe-mis gychwynnol, y bwriad yw cynnig cronfa o gyllid i hwyluswyr i gyflawni prosiectau y maent wedi’u dylunio a’u cynllunio yn ystod camau cychwynnol y rhaglen.

Roedd yr alwad agored, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2023, wedi ennyn diddordeb mawr, ac ar ôl pwyso a mesur yn ofalus, mae’r panel wedi dethol chwe hwylusydd a fydd yn elwa o’r rhaglen yn 2023-2024:

  • Elan Grug Muse
  • Helen McSherry
  • Lottie Williams
  • Steffan Phillips
  • Emma Smith-Barton
  • Sian Elizabeth Hughes

Darllenwch ragor am bob un o’r hwyluswyr gan gynnwys eu gobeithion am y rhaglen ar dudalen wefan Sgwennu’n Well.