Dewislen
English
Cysylltwch

Cyhoeddi Rhestr Fer Saesneg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2022

Cyhoeddwyd Gwe 1 Gor 2022 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Cyhoeddi Rhestr Fer Saesneg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2022
Rydym yn falch iawn o gyhoeddi enwau’r llyfrau hynny sydd wedi cyrraedd Rhestr Fer Saesneg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2022.

Yn gwobrwyo dros bedwar categori yn y Gymraeg a’r Saesneg – Barddoniaeth, Ffuglen, Ffeithiol Greadigol a Plant a Phobl Ifanc mae Gwobr Llyfr y Flwyddyn yn dathlu rhai o weithiau llenyddol gorau’r flwyddyn galendr flaenorol. 

Mae panel beirniaid y gwobrau Saesneg eleni yn cynnwys y bardd a’r awdur Krystal Lowe, y newyddiadurwr a darlledwr Andy Welch, yr awdur a’r cyflwynydd  Matt Brown, a’r bardd ac enillydd Gwobr ‘Rising Star’ Cymru 2020, Taylor Edmonds. 

 

Rhestr Fer Saesneg 2022 

Gwobr Farddoniaeth Saesneg@PrifysgolBangor 

A Voice Coming From Then, Jeremy Dixon (Arachne Press)  

Inhale/Exile, Abeer Ameer (Seren Books)  

The Sorry Tale of the Mignonette, Angela Gardner (Shearsman Books)  

 

Gwobr Ffeithiol Greadigol 

Roots Home: Essays and a Journal, Gillian Clarke (Carcanet)  

The Journey is Home: Notes from a Life on the Edge, John Sam Jones (Parthian)  

The Long Field, Pamela Petro (Little Toller Books)  

 

Gwobr Ffuglen Ymddiriedolaeth Rhys Davies 

I am the Mask Maker and other stories, Rhiannon Lewis (Victorina Press)  

Plain Sluts, Sian Hughes (STORGY Books)  

The Fortune Men,  Nadifa Mohamed (Viking, Penguin Random House)  

 

Gwobr Plant a Phobl Ifanc 

Daydreams and Jellybeans, Alex Wharton (Firefly Press)  

The Shark Caller, Zillah Bethell (Usborne)  

The Valley of Lost Secrets, Lesley Parr(Bloomsbury)

 

Ar ran y panel beirniadu, dywedodd Andy Welch: 

”Roeddwn wrth fy modd yn cael fy ngwahodd i ymuno â phanel beirniadu Gwobr Llyfr y Flwyddyn, a chefais fy llorio gan ansawdd y ceisiadau. Roedd yn dasg anodd dewis y rhestr fer, ond rydym o’r farn fod y dwsin yr ydym wedi eu dethol yn adlewyrchu natur gwreiddiol, hynod adloniannol, ac amrywiol talentau llenyddol Cymreig.” 

Mae rhagor o fanylion am yr holl awduron a’u cyfrolau ar gael ar wefan Llenyddiaeth Cymru: www.llenyddiaethcymru.org 

 

Rhestr Fer Gymraeg 2022 

Beirniaid y gwobrau Cymraeg eleni yw’r darlledwr  Mirain Iwerydd, cyflwynydd Sioe Frecwast dydd Sul BBC Radio Cymru 2; y cyflwynydd a cholofnydd Melanie Owen; yr academydd, golygydd ac awdur Llên Cymru Siwan Rosser; a’r cyfarwyddwr, bardd ac awdur Gwion HallamCliciwch yma i weld y Rhestr Fer Gymraeg.  

 

Beth sy’n digwydd nesaf? 

Bydd enillwyr y gwobrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi mewn cyfres o ddarllediadau ar BBC Radio Cymru rhwng yr 19 a’r 21 Gorffennaf. Cyhoeddir yr holl enillwyr Saesneg ar BBC Radio Wales ar y 29 Gorffennaf. Mae Llenyddiaeth Cymru’n falch o barhau i weithio mewn partneriaeth â BBC Cymru Wales unwaith eto eleni, ac edrychwn ymlaen at rannu’r holl gyhoeddiadau gyda chi yn y darllediadau arbennig hyn.  

Bydd cyfanswm o £14,000 yn cael ei rannu ymysg yr enillwyr. Bydd enillydd, neu enillwyr, pob categori’n derbyn gwobr o £1,000 ac fe fydd prif enillwyr y wobr yn derbyn £3,000 yn ychwanegol. Yn ogystal â hyn bydd pob enillydd hefyd yn derbyn tlws eiconig Llyfr y Flwyddyn sydd wedi’i ddylunio gan yr artist a gof Angharad Pearce Jones. 

Bydd cyfle i ddarllenwyr ddweud eu dweud wrth i’r teitlau ar y Rhestr Fer gystadlu am Wobr Barn y Bobl a gynhelir yn annibynnol gan ein partneriaid  Wales Arts Review a Golwg360. 

Mae Llenyddiaeth Cymru yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth holl noddwyr a phartneriaid y wobr: Prifysgol Bangor, Ymddiriedolaeth Rhys Davies, Cyngor Llyfrau Cymru a BBC Cymru Wales, a’n harianwyr Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am y noddwyr a phartneriaid yma.