Dewislen
English
Cysylltwch

‘Cynhesu byd-eang’ gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Hanan Issa

Cyhoeddwyd Llu 26 Medi 2022 - Gan Llenyddiaeth Cymru
‘Cynhesu byd-eang’ gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Hanan Issa
Cyhoeddi cerdd newydd am yr argyfwng costau ynni gan Hanan Issa, Bardd Cenedlaethol Cymru, wedi ei gomisiynu gan Llenyddiaeth Cymru.

Wrth i’r tymor droi a’r tywydd oeri, mae’r pwnc sydd wedi bod yn y penawdau a phoeni gymaint ohonom ers misoedd yn ein wynebu o ddifri – yr argyfwng costau ynni.

Roedd Hanan Issa, Bardd Cenedlaethol Cymru yn dymuno ysgrifennu cerdd ar y thema pwysig hwn gan ei bod yn pryderu’n fawr am y tlodi a’r caledi sy’n wynebu gymaint o unigolion a theuluoedd yn y cyfnod sydd i ddod.

Meddai Hanan: “Rydym oll yn pendroni sut y byddwn ni’n ymdopi’r gaeaf hwn. Roeddwn i eisiau dal yr ymdeimlad o rwystredigaeth a dicter sydd mor amlwg mewn cymdeithas, gan dynnu sylw hefyd at synnwyr o obaith a grym cryfder cymunedol.

“Cyfrifoldeb ein llywodraeth yw sicrhau nad oes neb yn cael anhawster y gaeaf hwn, ond beth sy’n ein gwneud yn bobl dda yw rhoi cymaint o gysur ag y gallwn i’r rhai o’n cwmpas.”

 

Cyfieithwyd y gerdd i’r Gymraeg gan y bardd Grug Muse. Ewch draw i ddarllen cerddi comisiwn Hanan Issa, Bardd Cenedlaethol Cymru a’r holl gyfieithiadau yma.

Disgwylir i’r argyfwng cost ynni effeithio ar filoedd o fywydau ledled y DU.

Bydd llawer yn ei chael hi’n anodd cadw’n gynnes dros y gaeaf a bydd gallu’r wlad i gynhyrchu nwyddau fel halen a thomatos yn lleihau’n fawr.

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod angen cymorth, gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar y wefan hon neu cysylltwch â chynghorwyr heddiw drwy ffonio’r llinell gymorth am ddim ar 0800 702 2020.

Ewch i wefan Advicelink Cymru lle gallwch gael rhagor o wybodaeth am gael cymorth.