Dewislen
English
Cysylltwch

Taith ‘Sha thre / Am adra’ Ifor ap Glyn

Cyhoeddwyd Iau 8 Meh 2023 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Taith ‘Sha thre / Am adra’ Ifor ap Glyn
Mae Ifor ap Glyn, cyn Fardd Cenedlaethol Cymru wedi rhoi her iddo fo ei hun – bydd yn cerdded o Gaerdydd i Gaernarfon mewn mistaith 270 o filltiroedd o hyda hynny er budd elusennau lleol.
Rhwng 8 Mehefin a 6 Gorffennaf 2023 bydd Ifor yn cerdded yn y dydd ac yn cynnal digwyddiadau barddonol gyda’r nos. Bydd 24 digwyddiad i gyd yng nghwmni beirdd neu gerddorion lleol, mewn tafarnau, clybiau, theatrau, dau heneb ac un capel! 

Ond pam cerdded mor bell?

Meddai Ifor: 

“Roedd yn fwriad gen i wneud hyn yn wreiddiol cyn diwedd fy nhymor fel Bardd Cenedlaethol. Ro’n i’n lico’r syniad o berfformio mewn llefydd anghyfarwydd fel y Blue Scar Club ym Mhontrhyfyfen, neu’r Llusern Hud yn Nhywyn – ond hefyd byddai’n gyfle imi ail-ymweld â llefydd sydd Gyda rhyw arwyddocâd personol i mi. Mae Beddgelert, Blaenau, Bermo, Ponthrydfendigaid a Merthyr i gyd Gyda cysylltiadau teuluol, er enghraifft (ydw, dwi’n fwngral go iawn!).”

Mae rheswm pwysig arall am gerdded 270 o filltiroedd o Gaerdydd i Gaernarfon, fel yr esboniodd Ifor: 

“Enw’r daith yw  ‘Sha thre/ Am adra’ gan y bydda i’n cerdded nes cyrraedd fy nghartre yng Nghaernarfon. Ond mae miliynau o bobl yn cerdded pellterau tebyg ar hyn o bryd: o Syria i Lebanon, o Eritrea i Sudan, neu o Wcrain i Wlad Pwyl, yn y gobaith y bydd cartref iddynt ym mhen y daith.” 

“Yn ogystal â chefnogi achosion lleol ar y daith hon, ro’n i’n awyddus i dynnu sylw at helyntion y bobl hyn a gallwch gefnogi gwaith Cyngor Ffoaduriaid Cymru drwy ddilyn y linc hwn: https://www.justgiving.com/page/ifor-ap-glyn-1684881984265

Am fanylion y daith wrth iddi fynd rhagddi, cadwch lygad ar gyfrif Twitter Ifor: @iforapglyn

Mae amserlen y daith ar gael isod:

 

 

Taith Ifor Wythnos 2
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 58KB
Taith Ifor Wythnos 3
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 47KB
Taith Ifor Wythnos 4
Iaith: WelshMath o Ffeil: PDFMaint: 54KB