Dewislen
English
Llyfrau

A Dylan Odyssey

£20

5 in stock

Noder os gwelwch yn dda: mae’r llyfr yma ar gael yn Saesneg yn unig.

Archwiliwch Abertawe a Talacharn, a gwneud eich ffordd o amgylch Coleg Magdalen, ewch ar geffyl a chert i Fferm Fernhill, ac aildroediwch gamau Dylan yn Efrog Newydd. Dyma gasgliad o draethodau wedi eu hysbrydoli gan deithiau llenyddol amrywiol, wedi eu hysgrifennu gan rai o awduron ac arlunwyr gorau Cymru, yn cynnwys yr actor a’r digrifwr, Griff Rhys Jones, cyn-Fardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke ac wyres Dylan Thomas, Hannah Ellis. Gan gwmpasu cyfoeth diwylliant, pobl, tirweddau a lleoliadau Cymru, mae’r traethodau llenyddol yma’n taflu golau ar fywyd a geiriau Dylan Thomas yn y llefydd a’i ysbrydolodd.

Nodwch os gwelwch yn dda: efallai bydd oediad cyn anfon archebion.