Dewislen
English

Fel y cwmni cenedlaethol dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru, rydym yn hyrwyddo arferion cyflogaeth deg i awduron, gan gynnwys ffioedd teg. Rydym yn cydweithio gydag Ysgol Fusnes Prifysgol Aberystwyth i gynnal ymchwil gyda’r bwriad o lunio canllawiau ar gyfer cyfrifo cyfraddau tâl teg i awduron sy’n gweithio yng Nghymru.

Dyddiad Cau yr holiadur: 20 Mai 2022.

I gyfrannu at yr ymchwil, neu i ddarganfod rhagor o wybodaeth am y prosiect, cliciwch yma.

Ymchwil Ffioedd Awduron 2022 - taflen wybodaeth
Iaith: WelshMath o Ffeil: WordMaint: 179KB
Nôl i Ymchwil