Dewislen
English

 

Mae Cynllun Strategol Llenyddiaeth Cymru ar gyfer 2019-22 ar gael i’w ddarllen yma.

Mae Adroddiad Canol Tymor Llenyddiaeth Cymru ar gyfer 2019-22 ar gael i’w ddarllen yma.

Gellir darllen Adroddiadau y Sefydliad yma.

Mae Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2019-20 i’w gweld yma.

Mae Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol  2018-19 i’w gweld yma.

Mae Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol  2017-18 i’w gweld yma.

Mae Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol  2016-17 i’w gweld yma.

I weld Cofrestr Buddion Llenyddiaeth Cymru am y cyfnod 2017–2022, cliciwch yma.