Dewislen
English
Cysylltwch

Ein cenhadaeth yw ysbrydoli cymunedau, datblygu awduron, a dathlu diwydiant llenyddol Cymru.

Wrth greu ein Cynllun Strategol 2019-22, rydym wedi ymgynghori’n eang, gan geisio barn unigolion a sefydliadau o amrywiaeth eang o gefndiroedd. Rydym yn parhau i ofyn am a gwrando ar adborth ar ein gwaith, gan ddefnyddio ein Adroddiadau Sefydliadol fel ffordd o gofnodi gwybodaeth gyfoes am yr ymateb a dderbyniwn.

Bydd yr ymyraethau uniongyrchol a’n stratagaethau a amlinellir yn ein Cynllun Strategol 2019-22 yn arwain at welliannau cymdeithasol, diwyllianol ac economaidd. Byddwn yn dilyn y gwelliannau hyn am dair blynedd gan ddefnyddio dulliau casglu data newydd. Mae ein diben yn glir, ac rydym wedi gosod targedau mesuradwy y byddwn yn eu defnyddio er mwyn monitor cynnydd.

Edrychwch ar yr adroddiadau isod er mwyn gweld tystiolaeth glir o sut mae ein gwaith yn darparu safon i’r sector, i’r gymdeithas, ac i’r trethdalwyr.


Adroddiadau Sefydliadol Llenyddiaeth Cymru:

 

 

 

 

I weld unrhyw adroddiad sefydliadol yn dyddio’n ôl i Ebrill 2019, anfonwch gais at post@llenyddiaethcymru.org

 

Adroddiadau Blynyddol Llenyddiaeth Cymru:

Mae Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol 2022-23 i’w gweld yma.

I weld unrhyw adroddiad blynyddol sy’n dyddio’n ôl i’n blwyddyn ariannol 2016-17, anfonwch gais i post@llenyddiaethcymru.org

 

Nôl i Ein Heffaith