Dewislen
English

 

Drws mawr coch
yw’r porth i’n dychymyg,
ac ar bapur adennydd
awn ninnau ar daith,
dianc!
drwy goridorau
ein posibiliadau.

 

Tu ôl i’r drws?
Creaduriaid caredig,
eraill yn gas,
bwystfilod yn gwibio,
dynion hir-fain
yn hercio heibio.

 

Ymlaen, ymlaen i
losgfynydd o goch,
a’r afon boethaf
o dannau’n chwyrlio,
yn ffrio a fflamio.
Kloe ar ras
yn ei bagiau Channel
a’i hewinedd yn batrwm
swel, swel, swel.

 

Ymlaen, ymlaen
sŵn roced fawr ffyrnig
yn saethu
i fannau pellaf y gofod.
Steve y robot
sy’n dweud ‘helo’,
y gofodwr coll
sydd, Sh! ar ffo.

 

Ymlaen, ymlaen
i’r ystafell olaf.
Nodau rhyddhad,
wrth glywed gitar
yn swyno’r glesni,
hofran ar gwmwl,
arnofio’n y nen,
amser cau’r drysau
cyn i’r dydd ddod i ben.

 

Nôl i Cerddi Bardd Plant Cymru