Dewislen
English

Mae Darn wrth Ddarn yn brosiect partneriaeth gyda Mind Casnewydd a Maindee Youth wedi’i gyllido gan Comic Relief. Pwrpas y prosiect yw cefnogi teuluoedd a phobl ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl, yn enwedig y rheiny o gefndir incwm isel, pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) neu sydd yn LHDTC+.

 

Trwy’r prosiect mae ysgrifenwyr ac artistiaid yn dod at ei gilydd i greu cerddi, ffilmiau a phrosiectau cerddorol i gefnogi’r teuluoedd yna.

 

Mae’n cyd-fynd â dau o’n prif flaenoriaethau; Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb ac Iechyd a Llesiant. Y prif nod yw gwell cynrychioli amrywiaeth Cymru’n well yn ei llenyddiaeth.

 

Amcan creadigol Darn wrth Ddarn yw i fynd i’r afael â thrawma a lleihau effaith iechyd meddwl sâl wrth rannu profiadau trwy weithgareddau creadigol fel barddoniaeth ar lafar, straeon digidol, drama, darlunio ac ysgrifennu creadigol.

 

Mae’r artistiaid sy’n cymryd rhan yn cynnwys Connor Allen, Sarah Bawler, Georgina Harris, Samantha Jones, Andy O’Rourke, clare e. potter, Bill Taylor-Beales, Uschi Turoczy, Serena Lewis, William Tremlett a Duke Al Durham. Mae Holly Clark, Leanne Evans, Hannah Lloyd, Amy Moody, a Yasmin Williams yn artistiaid cysgod. Dewiswyd nhw i gyd wedi galwad agored ym mis Medi 2020.

 

Gallwch ddarllen meddyliau Bill ar y prosiect a gweld y ffilm a greodd yma.

 

Derbyniodd Comic Relief 396 o geisiadau ledled y byd pan agoron nhw’r cynllun cyllido yma yn 2010. Roedd Darn wrth Ddarn yn un o naw prosiect yn y DU a dderbyniodd gyllid, a’r unig un yng Nghymru.