Dewislen
English
Cysylltwch

Cwestiynau Cyffredin

Bardd Plant Cymru 2021-23

Pwy yw Bardd Plant Cymru?

Bardd Plant Cymru 2023-2025 yw Nia Morais.

Dechreuodd Nia yn y rôl yn swyddogol ym mis Medi 2023, a gellir canfod mwy am Nia yn fan hyn.

Beth yw pwrpas y prosiect?

Mae Bardd Plant Cymru yn rôl genedlaethol a gaiff ei dyfarnu i fardd Cymraeg bob dwy flynedd. Nod y rôl yw ysbrydoli a thanio dychymyg plant ar draws Cymru trwy weithdai a phrosiectau barddoniaeth amrywiol.

Pwy sydd yn gyfrifol am y prosiect?

Rheolir prosiect Bardd Plant Cymru gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, S4C, Cyngor Llyfrau Cymru ac Urdd Gobaith Cymru.

Gyda phwy mae Bardd Plant Cymru’n gweithio?

Mae Bardd Plant Cymru’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc Cymru o bob oedran, ond mae’r mwyafrif o’r gweithgareddau yn targedu plant rhwng 5-13 oed.

Ym mha iaith mae'r Bardd Plant yn cynnal gweithdai?

Mae’r Bardd Plant yn cynnal gweithdai drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gennym brosiect arall o’r enw y Chilldren’s Laureate Wales sydd yn gwneud gwaith tebyg iawn drwy gyfrwng y Saesneg.

Gweithio ar y cyd

Sut mae trefnu cerdd gomisiwn gan Bardd Plant Cymru?

Er mwyn holi am y posibilrwydd o drefnu Cerdd Gomisiwn gan Bardd Plant Cymru, cysylltwch gyda ni ar barddplant@llenyddiaethcymru.org

Oes modd trefnu prosiect ar y cyd â Bardd Plant Cymru?

Rhai o flaenoriaethau Llenyddiaeth Cymru dros y tair blynedd nesaf fydd Cydraddoldeb a Chynrychiolaeth, yr Argyfwng Hinsawdd a Iechyd a Llesiant.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ar y cyd â Bardd Plant Cymru ar brosiect, yn enwedig os ydynt yn berthnasol i’r blaenoriaethau uchod, cysylltwch gyda ni ar barddplant@llenyddiaethcymru.org am sgwrs.

Nôl i Bardd Plant Cymru