Dewislen
English
Cysylltwch

 

  1. Gwrandewch ar y stori


 

  1. Creuwch fyd y stori

Dychmygwch beth oedd hi fel i fyw amser maith, maith yn ôl. Beth fuaswch chi wedi gweld, arogli, blasu a chlywed?

Rydym ni’n mynd i feddwl am wrando. Gyda’n gilydd, rydym ni’n mynd i greu cipolwg i fewn i fyd y stori drwy greu map sain, gan ddilyn y stori o’r dechrau, trwy’r canol, i’r diwedd.

 

Gwyliwch y fideo yma ac wedyn dilynwch y camau er mwyn creu eich map sain ar gyfer y stori.


Cam 1:  Casglwch eich hoffer

Offerynnau cerddorol (os oes gennych chi rai)

Potiau/sosbenni

Siglwyr (gallech chi greu rhain yn hawdd drwy lenwi potiau plastig neu jariau gyda corbys, reis neu ffa sych)

Platiau a chytleri

Dŵr mewn potel plastig

Rhieni, brodyr neu chwiorydd er mwyn helpu creu sŵn!

Eich cyrff a’ch lleisiau chi!

 

Cam 2: Dychmygwch synau’r stori

Meddyliwch am beth fuasai cymeriadau’r stori yn clywed ar bob adeg yn y stori. Creuwch restr neu ddyluniwch fap sain o ddechrau, canol a diwedd y stori. Dychmygwch eich hun yn sefyll yng Nghantre’r Gwaelod. Beth ydych chi’n gallu clywed o’ch hamgylch chi?

Ymarferwch sut i greu’r holl synau yma gyda’ch offerynnau, eich cyrff a’ch lleisiau.

Dyma rai syniadau i chi o synau gwahanol:

 

Dechrau: “Byw yng Nghantre’r Gwaelod”

Dŵr y môr yn lapio

Awel yn siffrwd

Gwartheg/defaid/anifeiliaid eraill

Pobl yn siarad

 

Canol: “Yn ystod y parti”

Canu

Arllwys diodydd

Traed yn tapio/dawnsio

Cerddoriaeth

Sŵn y storm yn codi yn y pellter

Pobl yn siarad a chwerthin

 

Diwedd: “Y storm yn ffrwydro”

Tonnau’n codi

Y wal yn torri

Gwynt yn chwythu

Pobl yn gweiddi

Y gloch yn canu

 

Cam 3: Creuwch fap sain

Pan rydych chi wedi penderfynu ar y synau y gallech chi glywed ar bob adeg o’r stori, creuwch fap sain o’r stori sydd yn cwmpasu’r stori gyfan. Gan ystyried faint o bobl fydd yn creu eich perfformiad sain, gallech chi adio y nifer o synau sydd angen ymhob ran e.e. gall un person greu sŵn anifeiliaid ar y dechrau, sŵn pobl yn chwerthin a stampio’u traed yng nghanol y stori, a sŵn y gwynt yn chwythu a glaw yn taro gyda sosban yn y diwedd.

Nid oes angen i’ch map sain edrych fel fy un i. Gallech chi ei ddylunio mewn unrhyw ffordd sydd yn gwneud synnwyr i chi!

 

Cam 4: Nodwch lefel y sain

Sut ydych chi am ddangos ar y map sut i fynd yn uwch ac yn dawel? Cofiwch nodi rheolaeth y sain ar eich map!

 

Cam 5: Perfformiwch sain y stori

Dilynwch y map a pherfformiwch y stori drwy sain! Mae’n iawn i fyrfyrfyrio wrth i chi fynd yn eich blaen…

 

  1. Rhannwch y stori gyda ni

Beth am recordio eich hun yn adrodd y stori gyda’r perfformiad sain fel cefndir iddi? Gallech chi gymryd tro yn adrodd y stori a chreu’r synau. Defnyddiwch eich map sain i gofio sut mae sŵn y stori y newid wrth i’r digwyddiadau yn y stori gymryd lle.

Rhannwch eich stori newydd gyda ni! Facebook, Twitter, Instagram neu Ebost.

 

Nôl i Tamar Eluned Williams