Dewislen
English
Cysylltu

 

Enw Prosiect: Crochan Stori – Story Cauldron

Cyfranogwyr: Teuluoedd

Platfform Digidol: Youtube, Gwefan Llenyddiaeth Cymru

 

Gwybodaeth am y prosiect:

Mae angen straeon arnom ni nawr yn fwy nag erioed. Mae’r Crochan Stori yn adnodd arlein wedi’i ddyfeisio gan chwedleuwr Tamar Eluned Williams er mwyn helpu teuluoedd i archwilio, creu ac adrodd straeon yn ystod yr amser yma. Pecyn adrodd straeon adref yw’r prosiect: pob wythnos, fe fydd straeon newydd i’w harchwilio, ac ysbrydoliaeth i’ch annog i adrodd straeon yn eich cartrefi gan ddefnyddio pethau yn y tŷ. Wedi’i wreiddio yn chwedlau Cymru, byddwch yn dysgu am fytholeg hudol dreigiau, gwrachod a’r tylwyth teg. Gadewch i’ch dychymyg redeg yn wyllt wrth i chi aros adref!

 

Gwybodaeth am Tamar:

Mae Tamar yn adrodd straeon yn Gymraeg a Saesneg. Mae hi’n gweithio mewn ysgolion, gwyliau, theatrau ac amgueddfeydd o amgylch y byd yn defnyddio chwedlau Cymru i adeiladu creadigrwydd, uchelgais ac hyder. Mae hi’n credu fod chwedleua i bawb a fod angen straeon er mwyn adeiladu byd iach. Mae Tamar hefyd yn Gydlynydd Ymgysylltu ar gyfer Gŵyl Chwedleua Beyond the Border, ac yn aelod o’r Greenbank Hags, sydd yn curadu a chynhyrchu STORYPUB. Ennillodd wobr genedlaethol Storïwr Ifanc y Flwyddyn yn 2013 a Gwobr Esyllt Harker am lais newydd o Gymru yn 2016.

 

“Rwy’n credu fod chwedlau a straeon gwerin Cymru yn berwi â doethineb a chryfder. Tra eu bod yn aros adref, rydw i eisiau cefnogi plant a theuluoedd i adrodd straeon, i greu straeon newydd, ac i chwarae a bod yn greadigol â geiriau. Gall straeon gynnig cwmnïaeth a rhoi cyfle inni fyfyrio yn ystod y cyfnod hwn.” – Tamar Eluned Williams
Nôl i #GwaithComisiwnLlC