Dewislen
English
Cysylltwch

Sialensau Wythnosol Bardd Plant Cymru a Children’s Laureate Wales – #3

Cyhoeddwyd Llu 13 Ebr 2020 - Gan Literature Wales
Sialensau Wythnosol Bardd Plant Cymru a Children’s Laureate Wales – #3
Yn ystod y cyfnod ansicr hwn lle mae llawer o weithdai a digwyddiadau wedi cael eu gohirio, mae’r sialensau’n ffordd i Gruffudd Owen ac Eloise Williams barhau i ymgysylltu â ac ysbrydoli plant Cymru drwy lenyddiaeth.

Rydym yn annog plant i anfon eu gwaith at y cyfeiriadau ebost yma:

barddplant@llenyddiaethcymru.org (Bardd Plant Cymru)

childrenslaureate@literaturewales.org (Children’s Laureate Wales)

Bydd pob un sy’n anfon cerdd, stori neu adolygiad atom yn derbyn cerdyn post wedi’i lofnodi’n arbennig iddynt gan Gruff neu Eloise, a bydd rhai ohonynt yn cael eu recordio a’u rhannu ar-lein fel y gall Cymru a’r byd i gyd glywed pa mor wych yw’r straeon.

 

Dyma’r sialensau ar gyfer wythnos #3:

 

Bardd Plant Cymru

 

 

I’ch ysbrydoli chi, dyma gerdd newydd gan Gruff:

 

Children’s Laureate Wales

 

 

Dyma dabl hyfryd o awduron a darlunwyr llyfrau plant Cymru mae Family Bookworms wedi’i greu. Beth am ddewis llyfr gan un o’r rhain?
Dilynwch @bookwormswales ar Twitter i ddarllen eu hadolygiadau a’u heitemau ar lyfrau plant gan awduron a darlunwyr Cymru.