Dewislen
English
Cysylltu

Galwad: Children’s Laureate Wales

Cyhoeddwyd Iau 6 Meh 2019 - Gan Llenyddiaeth Cymru
Rydym yn hynod falch o gyhoeddi galwad agored am awdur Cymreig i fod y Children’s Laureate Wales cyntaf ar gyfer 2019-2021.

Dyddiad cau: 12.00 pm, dydd Iau 11 Gorffennaf 2019.

Mae Children’s Laureate Wales yn rôl newydd a reolir gan Llenyddiaeth Cymru. Cyhoeddwyd Cynllun Strategol newydd (2019-2022) y cwmni yr wythnos diwethaf, sy’n nodi fod Plant a Phobl Ifanc yn un o’i brif flaenoriaethau. Rôl Children’s Laureate Wales bydd i ymgysylltu ac ysbrydoli plant Cymru drwy lenyddiaeth yn ogystal â bod yn lysgennad cenedlaethol dros Gymru.

Dyfernir y rôl bob dwy flynedd i awdur sy’n byw yng Nghymru. Bydd y Laureate yn canolbwyntio ar wneud llenyddiaeth yn hwyliog i blant o bob cefndir a gallu, a bydd yn gweithio ochr yn ochr â’r cynllun Cymraeg, Bardd Plant Cymru.

Yn bennaf yn gynllun ar gyfer plant 5-13 oed, bydd Children’s Laureate Wales yn annog creadigrwydd a hunan-fynegiant, ac yn hyrwyddo cynrychiolaeth, cydraddoldeb a llesiant cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

Rydym yn croesawu Mynegiadau o Ddiddordeb gan awduron ar draws pob ffurf lenyddol, o farddoniaeth i ryddiaith, nofelau graffig i awduron sy’n perfformio’u gwaith. Byddem yn ystyried penodi egin awdur i’r rôl hon ac efallai y byddwn – gyda’r person iawn – yn ystyried potensial dros brofiad. Yn yr achos hwn, mae’r rôl yn rhoi cyfle i’r awdur ddatblygu eu sgiliau rhedeg gweithdai yn ystod eu cyfnod yn y rôl, yn ogystal ag ychwanegu at eu portffolio artistig a’u profiadau proffesiynol.

 

Bydd Children’s Laureate Wales yn:

  • ymgysylltu ac ysbrydoli plant Cymru (5-13 oed yn bennaf) drwy lenyddiaeth ac annog darllen ac ysgrifennu er pleser;
  • annog creadigrwydd, sgiliau cyfathrebu a hunan-fynegiant ymysg plant Cymru yn ogystal â datblygu medrau llythrennedd a chyfathrebu;
  • lysgennad cadarnhaol i blant, ac yn hyrwyddo eu hawliau a’u diddordebau;
  • codi proffil llenyddiaeth plant yng Nghymru, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol;
  • cefnogi datblygiad y genhedlaeth nesaf o ysgrifenwyr ifanc;
  • gwneud mwy i feithrin amrywiaeth a chynrychiolaeth o fewn y celfyddydau drwy ddarparu cefnogaeth ychwanegol i gleientiaid sydd yn unigolion: o gefndiroedd du, Asiaidd neu leiafrif ethnig (BAME), o gefndiroedd incwm isel, ac/neu sydd ag anableddau neu salwch (corfforol neu feddyliol).

 

Sut i wneud cais

Ceir rhagor o wybodaeth am gan gynnwys cymhwysedd, a telerau a sut i anfon mynegiant o ddiddordeb, trwy glicio yma.

Cyfleoedd