Dewislen
English
Cysylltwch

Cofrestru

Cofrestru

 • Gollwng ffeiliau neu
  Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 1 MB, Max. files: 1.
   Ni all delweddau proffil fod yn fwy nag 1MB o faint. Er mwyn lleihau maint eich ffeil, defnyddiwch eich meddalwedd cyfrifiadurol i newid 'delwedd' y ddelwedd i 72 (y datrysiad safonol ar gyfer delweddau gwe).

   Er mwyn i'r ddelwedd ymddangos yn ôl y bwriad, dylai dimensiynau (cnwd) y ffotograff fod yn 932px (w) x 649 (h). Gallwch ddefnyddio Canva neu Croppola neu raglen debyg i newid maint eich delwedd cyn ei huwchlwytho, neu os gwelwch yn dda cysylltwch â ni am help.
  • Ychwanegwch eich cyfeiriad ebost a dewiswch gyfrinair i greu cyfrif newydd.
  • Bydd yr wybodaeth ganlynol yn gyhoeddus ar wefan Llenyddiaeth Cymru. Mae peth o'r wybodaeth yn orfodol, ond os nad ydych am gynnwys gwybodaeth fel eich cyfeiriad ebost neu dolenni cyfryngau cymdeithasol yn eich proffil, gadewch y meysydd hyn yn wag.

  • (eich gwaith neu weithdai)
  • Fel sefydliad cwbl ddwyieithog, bydd Llenyddiaeth Cymru yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal, gan sicrhau bod yr holl wybodaeth gyhoeddus ar ein gwefan ar gael yn y ddwy iaith. Am gymorth i gyfieithu eich bywgraffiad i'r Gymraeg, gweler gwasanaethau a gynigir gan Lywodraeth Cymru, neu gallwch fynd at gyfieithydd annibynnol, neu cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru am gymorth.
  • Darllenwch ein canllaw ysgrifennu bywgraffiad awdur i gael cyngor ar gynnwys a strwythur.
  • Mae Llenyddiaeth Cymru yn cadw’r hawl i gael gwared ar broffiliau neu i dynnu cynnwys sy’n fwriadol anghywir neu gamarweiniol neu y gellir ei ystyried yn dramgwyddus neu’n amharchus ac yn groes i werthoedd Llenyddiaeth Cymru (yr egwyddorion yr ydym yn eu hystyried yn ganolog i bwy ydym fel sefydliad). Gellir darllen telerau ac amodau llawn Llenyddiaeth Cymru yma. Os hoffech drafod unrhyw beth nad yw'n cael ei gwmpasu yn y telerau ac amodau ymhellach, cysylltwch â ni.

  • Rhaid i Llenyddiaeth Cymru gael caniatâd echblyg er mwyn gallu prosesu data personol a chynnwys eich proffil ar yr adran Awduron Cymru. Bydd Llenyddiaeth Cymru yn cadw’r data tan y byddwn yn derbyn cais i’w ddileu. (Noder os gwelwch yn dda, os nad ydych yn rhoi caniatâd, ni all Llenyddiaeth Cymru gynnwys eich proffil ar yr adran hon).

  • Hoffai Llenyddiaeth Cymru anfon gwybodaeth atoch chi ynglŷn â’i weithgareddau, digwyddiadau a chyfleoedd (gan gynnwys gweithgareddau perthnasol Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd). Ni fydd Llenyddiaeth Cymru yn rhannu eich data personol gyda chysylltiadau trydydd parti at bwrpasau marchnata.

   Gallwch gysylltu â Llenyddiaeth Cymru unrhyw bryd i dynnu eich caniatâd yn ôl.