Dewislen
English
Cysylltwch
Ers ei sefydlu, mae Llenyddiaeth Cymru wedi gweithio’n galed i gynrychioli anghenion Cymru.

Mae’r ffigurau ar y dudalen hon yn rhoi cipolwg ar ein llwyddiannau dros y tair blynedd diwethaf a sut rydym wedi helpu i ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol, datblygu lleisiau llenyddol mwy amrywiol, a chreu cyfalaf diwylliannol ac economaidd i bob un ohonom.

 

 

I ddarganfod rhagor, ewch draw i’n tudalen Ein Heffaith lle gallwch ddarllen astudiaethau achos ar rai o’n cynlluniau, ein Adroddiadau Sefydliad ac Adroddiad Canol Tymor 2019-2022.

 

Nôl i Cynllun Strategol – Prif Dudalen