Dewislen
English

Cwrs Egin Awduron 2023: (Ail)Sgwennu Cymru  

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer ein Cwrs Egin Awduron 2023 yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd bellach ar agor. Dyma gyfle blynyddol i awduron sy’n byw yng Nghymru i fynychu cwrs rhad ac am ddim i ddatblygu eu crefft. Eleni bydd y cwrs yn ein hannog i archwilio cymhlethdodau hunaniaeth Gymreig. Y tiwtoriaid yw Darren Chetty ac Iestyn Tyne.

Dyddiadau pwysig:

  • Dyddiadau’r cwrs: Nos Lun 27 – Bore Gwener 31 Mawrth 2023
  • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5.00 pm ar 11 Ionawr 2023
  • Bydd pob ymgeisydd yn clywed gennym cyn 10 Chwefror 2023

Darllenwch yr wybodaeth isod ac anfonwch eich cais atom!